Volvo skal lage selvstyrende biler

Rulles ut i trafikken i svensk storby.

Volvo skal lage selvstyrende biler
Med Volvos kommende, selvstyrende biler, kan man for eksempel jobbe litt mens man kjører i kø på vei til jobben. Bilde: Volvo Car Group

Selv om det nok er Googles selvstyrende biler som har fått mest oppmerksomhet, er dette teknologi som flere aktører utforsker. Dette gjelder selvfølgelig også flere av de tradisjonelle bilprodusentene. En oversikt over en del slike prosjekter og planer finnes her.

Men snart starter et prosjekt som øker sannsynligheten for at også digi.nos lesere kan risikere å møte selvstyrende biler i trafikken om noen få år. Svenske Volvo kunngjorde denne uken planer om å la hundre slike biler kjøre rundt i og omkring Gøteborg.

Volvos «Drive Me»-prosjekt skal startes neste år. I første omgang innebærer det forskning og utvikling av teknologier, inkludert brukergrensesnitt og nettskyfunksjonalitet. De første bilene ventes å komme på veien i 2017. Det er en ny utgave av Volvo XC90, som skal introduseres neste år, som skal danne utgangspunktet for de selvstyrende bilene.

Bilene vil bruke en kombinasjon av radar-, kamera- og laserteknologi for å kunne styre, bremse og akselerere på rett sted.

Plassering i veibanen og samhandlingen med andre kjøretøyer vil håndteres ved hjelp av ulike sensorer og kartsystemer.
Plassering i veibanen og samhandlingen med andre kjøretøyer vil håndteres ved hjelp av ulike sensorer og kartsystemer. Bilde: Volvo Car Group

Volvo opplyser i en pressemelding at bilene blir definert som «Highly Autonomous Cars» i henhold til en offisiell definisjon utarbeidet av tyske BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen). I praksis betyr dette at ansvaret for kjøringen kan overrekkes til kjøretøyet, som skal kunne håndtere all funksjonalitet knyttet til kjøringen. Men bilisten må likevel være årvåken under kjøringen og kunne ta kontroll over kjøringen ved behov. På illustrasjonsbildene til Volvo ser man likevel førere som har mobiltelefon eller nettbrett i hendene. Videoen nedenfor er utgitt av Volvo Car Group.

Prosjektet har en rekke fokusområder. Man vil blant annet studere hvordan autonome kjøretøyer kan bidra til å forbedre trafikkeffektiviteten og -sikkerheten, hvilke krav som stilles til infrastrukturen ved bruk av slike kjøretøyer, hvilke type trafikkforhold som slik kjøring er egne for, samt hvordan både kunder og omgivelsene opplever samspillet med kjøretøyet.

Volvo har allerede utviklet en selvstyrende bil, men mye skal videreutvikles før settes ut på veiene med kunder bak rattet.
Volvo har allerede utviklet en selvstyrende bil, men mye skal videreutvikles før settes ut på veiene med kunder bak rattet. Bilde: Volvo Car Group

I prosjektet skal bilene kunne kjøre på i alt 50 kilometer med utvalgte veier. Dette vil være hovedveier som brukes mye av pendlere. Både motorveier og steder som det ofte oppstår kø, skal være inkludert. Utenfor disse veiene må føreren selv ta ansvar for kjøringen.

Volvos Drive Me-prosjekt blir gjort i samarbeid med svenske myndigheter, som håper at prosjektet både kan føre til tryggere trafikk og bedre miljø.

    Les også: