Volvokontrakt til Global One

Global One skal sørge for Volvo-konsernets interne kommunikasjon til selskapets filialer verden over.

Global One skal sørge for Volvo-konsernets interne kommunikasjon til selskapets filialer verden over.

Global One er et joint venture mellom amerikanske Sprint, Detutche Telekom og France Telecom. Kontrakten Volvo har gitt selskapet vil inkludere kommunkasjonssentra i Sverige, Belgia, Singapore, Storbritannia og USA.

På det internasjonale markedet er det Concert (BT/MCI) og AT&T med partnerne i Unicource som er hovedkonkurrentene.

Volvos teletrafikk dreier seg om alt fra elektronisk post til ulike typer av dataoverføringer.

Til toppen