VPN kan klynges til 1,2 gigabits per sekund

Check Points nye klyngeteknologi ClusterXL gjør det mulig å oppnå en praktisk ytelse på virtuelle private nettverk tilsvarende 1,2 gigabits per sekund.

Check Points nye klyngeteknologi ClusterXL gjør det mulig å oppnå en praktisk ytelse på virtuelle private nettverk tilsvarende 1,2 gigabits per sekund.

ClusterXL beskrives som et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig å fordele mottaket av et virtuelt privat nett (VPN) på en klyngende av samarbeidende maskiner. Etter hvert som belastningen øker, utvider man klyngen. Grensen går ved 1,2 gigabits per sekund. VPN-porten kjører brannmuren Firewall-1 i samme klynge. Oppskaleringen krever ikke at driften opphører.

ClusterXL er tilgjengelig nå, og utgjør det nyeste tillegget til Check Points rammeverk SecureXL. Rammeverket er fundamentet for sikkerhetskomponenter fra 300 uavhengige leverandører, organisert gjennom samarbeidet OPSEC.

Til toppen