VPN-løsninger i kometfart

Fremtidens nettverk blir spekket av smarte IP-produkter som gir bedrifter og internettleverandører bedre effektivitet og større inntjening. Kapasiteten finnes allerede, så det handler om å utnytte den optimalt, kommenterer Alan Taylor i Juniper Networks og slår et slag for virtuelle private nett.

Fremtidens nettverk blir spekket av smarte IP-produkter som gir bedrifter og internettleverandører bedre effektivitet og større inntjening. Kapasiteten finnes allerede, så det handler om å utnytte den optimalt, kommenterer Alan Taylor i Juniper Networks og slår et slag for virtuelle private nett.

Utviklingen innenfor VPN-løsninger forventes å eksplodere i de kommende år. Det internasjonale markedsanalysefirmaet, Infonetics, mener markedet vil vokse med 1100 prosent de neste fire årene.

Så hva er egentlig VPN?

VPN er utropt til å være en av internettalderens nøkkelteknologier. Teknologien kombinerer det offentlige Internettet med en egen dedikerte linje. VPN er således et sikkert og privat nettverk i nettverket. Dette er den mest hensiktsmessige nettverksløsningen for flertallet av norske bedrifter.

VPN er ikke "one size". Teknologien kan ha flere forskjellige former som tilgodeser spesifikke behov. Én VPN-løsning kan for eksempel ha form som et intranett og fungere som bedriftens interne kommunikasjonssystem. En annen løsning, Remote Access Network, gjør det mulig for medarbeidere å logge seg på firmaets nettverk hjemmefra på en sikker måte. Et tredje alternativ er en VPN-løsning som fungerer som et ekstranett og således sikrer de forskjellige brukere adgang til samme lukkede nettverk. Felles for de tre formene for VPN-løsninger er at de er sikre, private og effektive.

En VPN-løsning øker verdien av eksisterende nettverk for både internettleverandører og bedrifter. For brukerne, altså bedriftene, er VPN først og fremst en sikker investering forbundet med en lav risiko. I stedet for å investere i utstyr, båndbredde og personale som skal opprette et dedikert nettverk, kan bedriftene kjøpe et sikkert nettverk direkte av sine internettleverandører.

Det går i tillegg raskere for en VPN-løsning å få adgang til lukkede nettverk. Med et alminnelig dial-up modem, kan tidsbruken for adgang til firmaserveren bli uforholdsmessig lang for en medarbeider. Med en VPN-løsning tar det som regel bare få sekunder. Det er en tidsbesparelse som vil merkes for den enkelte medarbeider og som i det lange løp vil gjenspeiles i bedriftens økonomi.

For internettleverandører utgjør VPN en ny inntektskilde. VPN er i bunn og grunn basert på Internett, noe som innebærer at leverandørene kan redusere sine produksjonsomkostninger og samtidig øke inntjeningen ved å tilby en ny tjeneste.

Selv om VPN-løsninger har vært på markedet en stund, er det kun i den siste tiden internettleverandørene har kunnet etablere VPN uten å redusere nettverkets generelle ytelse. Årsaken har vært, og er stadig, problemer med kompatibiliteten mellom nye VPN-løsningene og gamle IP-produkter, som ikke er rustet til å ivareta økt trafikk og flere tjenester.

Mange eldre IP-komponenter er basert på en CPU-arkitektur, designet for å videresende og dirigere alle innkommende datapakker. Når trafikken økes med innførselen av VPN-løsninger, går dette utover komponentens generelle ytelse. Et annet problem er at eldre komponenter ikke er skalérbare. For å avhjelpe dette problemet, har mange firmaer installert ekstra maskinvare for å nå et høyere servicenivå. De har oppnådd ønsket effekt, men samtidig fått større og fordyrende kompleksitet som bivirkning.

En svært spesialisert IP-ruter er løsningen på dette problemet. Ruteren skal kunne skille ruter-funksjonen fra forwarding-funksjonen, og denne atskillelsen skal være maskinvare-baseret, ikke programvare-baseret som er ofte kjennetegner gammelt IP-utstyr. På den måten unngår ruteren å bli overbelastet. Resultatet er en ruter som er sterk nok til å håndtere smarte IP-servicefunksjoner, og samtidig opprettholde det høye ytelsesnivået. Når alt kommer til alt, er det ruterens evne til å yte som sikrer VPN-løsningene i fremtiden.

Til toppen