VPN-spåmenn overdrev med 500 prosent

Infonetics spådde i mai at VPN-markedet ville tolvdobles i år til 12,8 milliarder dollar. Seks måneder seinere er forventningene redusert til under en sjettepart.

Infonetics spådde i mai at VPN-markedet ville tolvdobles i år til 12,8 milliarder dollar. Seks måneder seinere er forventningene redusert til under en sjettepart.

VPN eller virtuelle private nett er en fascinerende teknologi som går ut på å bruke kryptering til å lage pålitelige og vernede forbindelser over nettverk som ellers er åpne og offentlig tilgjengelige. Allerede tidlig i 1996 publiserte Sun en analyse som viste at VPN er et kostnadseffektivt alternativ til leide linjer for utstrakte interne nettverk.

Analyseselskapet Infonetics Research i San Jose i California har gjort analyser av markedet for VPN og brannmurer til en spesialitet. Anslagene for omsetningen av VPN-utstyr viser at markedet passerte en milliard dollar i 2000, hvis man teller både programvare og maskinvare med nedfelte løsninger for VPN, for eksempel rutere.

I mai i år konstaterte selskapet at det globale VPN-salget i første kvartal nådde 450 millioner dollar. En rundspørring blant store bedrifter i Nordamerika og Europa avslørte et langt større VPN-engasjement enn dette tallet skulle tilsi. Infonetics fant ut at markedet sto foran en eksplosjon, og at det i 2001 ville selges VPN-utstyr for hele 12,8 milliarder dollar.

Dette tallet forutsatte en gjennomsnittlig markedsvekst fra kvartal til kvartal på over 160 prosent.

Det gikk selvfølgelig ikke slik. Andre kvartal landet på 535 millioner dollar, 19 prosent bedre enn første. I tredje kvartal, der det meste skjer i slutten av september, ble månedens omsetning ødelagt av terrorflyene i New York og Washington DC, og markedet krympet 2 prosent til 526 millioner dollar. Infonetics mener de er nøkterne når de spår at fjerde kvartal vil se en økning på 18 prosent til 621 millioner dollar.

På årsbasis blir dette 2,13 milliarder dollar, mindre enn en sjettedel av de yre forventningene i mai på 12,8 milliarder dollar.

Analysen fra mai påsto også at VPN-markedet ville vokse med 275 prosent til 48 milliarder dollar i 2005. Skulle den få rett i prosenttallet, vil 2005-markedet lande på 8 milliarder dollar, fortsatt bare to tredeler av det Infonetics trodde markedet skulle nå allerede i år.

Infonetics opplyser at de baserer sine spådommer på detaljerte intervjuer med informerte sluttbrukere som står sentralt i sine bedrifters beslutningsprosesser, at de attpåtil bruker mange hundre timer i året på å sette seg inn i leverandørenes nye produkter og tjenester, og at de dessuten besitter bransjens beste ekspertise innen prognoser og statistikk. ("Our forecasting and statistical expertise is unrivaled in the industry.")

Det er ingenting som tyder på at rapporten fra mai er trukket tilbake. Trenger du litt optimisme, vet du nå hvem som har mer enn nok for alle.

Til toppen