VPS kjøper norsk Internett-veteran

VPS Holding overtar i dag 100 prosent av aksjene i et av Norges eldste webselskaper, Manamind.

VPS Holding overtar i dag 100 prosent av aksjene i et av Norges eldste webselskaper, Manamind.

Salget til VPS setter et endelig punktum for en av IT-Norges mest kompliserte selskapshistorier.

Det norske programvarehuset Manamind har en noe brokete historie. Det startet som Intervett midt på 1990-tallet og endret navn til InfoStream etter en fusjon i 1998. Våren 2000 ble InfoStream kjøpt av franske Integra med et nytt navneskifte til dagens Manamind. InfoStream-navnet levde videre som ASP. Da Integra ble kjøpt av amerikanske Genuity skiftet InfoStream ASP til Genuity Norge. Dette selskapet, med 80 ansatte (og kommunikasjonsselskapet MediaFront integrert i selskapet) ble vedtatt avviklet av sine amerikanske eiere i mai 2002. Noen ansatte slo til for å redde virksomheten rundt produktet Collect, og gjenetablerte Manamind.

    Les også:

Det er denne kjernen fra Intervett/Infostream som nå blir kjøpt av VPS. Oppkjøpet er et resultat av hard jobbing det siste året for å finne en verdig kjøper.

Gjennom sine løsninger for nettbasert aksjehandel har Manamind bidratt til å gjøre aksjemarkedet mer tilgjengelig for folk flest. Manamind har utviklet informasjonssystemet for unoterte aksjer (OTC-systemet). I tillegg har selskapet utviklet løsninger for analysepublisering og investortjenesten Top20 som gir brukere større innsikt i forventninger og bevegelser i aksjemarkedet. Løsningene sammenfattes i Manamind Collect som er spesialisert programvare for innhenting, bearbeiding og distribusjon av markedsdata.

VPS ønsker med Manamind Collect å øke sitt tjenestetilbud innen webbaserte løsninger for verdipapirmarkedet.

– I VPS-systemet er det lagret store mengder informasjon som markedet ønsker bearbeidet og distribuert. VPS mener at det ligger et stort potensial for utvikling av tjenester innenfor dette området, sier Jan Hellstrøm, administrerende direktør i VPS.

For Manamind vil avtalen åpne for tilgang til kunder og mulighet for utvikling av gode løsninger for den profesjonelle investor og aksjesparer.

Manamind vil fortsette som eget aksjeselskap under VPS Holding og vil utgjøre et sentralt miljø i utviklingen og distribusjonen av VPSs tjenester, ved bruk av Collect-baserte løsninger. Manamind har 8 ansatte og en omsetning i 2003 på syv millioner kroner.

Til toppen