Vrang Google lager trøbbel for norsk selskap

Norske G&R har markedsført Gmail siden 1989, og får ikke Google med på en minnelig ordning.

Vrang Google lager trøbbel for norsk selskap

Norske G&R har markedsført Gmail siden 1989, og får ikke Google med på en minnelig ordning.

I 1982 så et lite norsk utviklingsselskap, Gallagher & Robertson (G&R) dagens lys, for å levere løsninger med datakommunikasjon til bedriftsmarkedet. Hovedproduktet var en pakke kalt GRUS (G&R User System) med moduler for blant annet kommunikasjon og e-post. Noen av modulene ble selvstendige produkter med egne navn, blant dem Glink og Gmail, mange år før det ble mulig å ordne datakommunikasjon mellom bedrifter over en Internett-forbindelse.

G&R har hatt produktet Gmail siden 1989, og solgt det – lisensiert det – og markedsført det aktivt i Europa og USA siden da. G&R unnlot imidlertid å formelt registrere Gmail som varemerke.

I mars lanserte Google en egen tjeneste – formelt sett ennå i beta – med samme navn, og utfordret G&Rs rett til å bruke Gmail på sitt produkt. Samtidig reagerte flere av G&Rs kunder, både i Norge og i andre land, på den forvirringen som oppsto da Google plutselig kapret navnet til et kjent norsk produkt.

G&R forsvarte seg blant annet ved å henvende seg til Oslo Patentkontor. I en uttalelse derfra heter det at G&R har enerett til varemerket ut fra lovens paragraf om hevd og bruk: «Gmail er derfor et beskyttet varemerke under norsk lov.»

I uttalelsen heter det videre: «Det er ulovlig å ta i bruk et varemerke som allerede er i bruk av andre dersom man er klar over at det er i bruk. En part som Google må forventes å vite om, eller finne ut av, det som i praksis allerede er i bruk av andre parter i dette området før de lanserer et nytt varemerke.»

Dette er for øvrig årsaken til at et tysk selskap med et tilsvarende problem, fikk avslag på å registrere Gmail som sitt varemerke i Norge med et produkt fra 2000. Dette selskapet fikk nylig støtte fra EU i at Google ikke kan bruke Gmail-betegnelsen i Tyskland.

    Les også:

Daglig leder Michael Sandøy i G&R sier i en e-post til digi.no hans selskap har inntil nylig håpet at de gjennom dialog ville klare å få Google til å innse sitt overtramp overfor deres rettigheter, slik at de kunne bli enige om en rimelig kompensasjon.

– Etter drøye to år med brevveksling der Google kun har kommet med et beskjedent tilbud på vårt domenenavn gmail.no, gir vi opp å komme til en minnelig ordning med Google, sier Sandøy.

– Vi påpekte deres inngrepen i vårt varemerke og våre rettigheter, men sa at siden vi er mye mindre enn dem var vi villig til å endre navn på vårt produkt mot at Google kompenserte oss for arbeid og markedsføringskostnader. Vi dokumenterte at vi hadde solgt Gmail i mange land over lang tid, men Google nektet og nekter fortsatt å anerkjenne dette.

Nå mener Sandøy at det er umulig å markedsføre Gmail-produktet under det navnet, og også umulig å komme fram til en minnelig ordning med Google.

– Vi vil nå studere EU-avgjørelsen og se hva den betyr for oss og våre muligheter til å forsvare våre rettigheter til Gmail-navnet. Vi vurderer å gå til sak mot Google i Norge.

Til toppen