Vurderer å anke Norges strengeste hacker-dom

Politiet fikk skikkelig 'hevn' da mannen bak Politiet.net fikk 45 dagers ubetinget fengsel. Den dømte vurderer å anke straffeutmålingen.

Politiet fikk skikkelig 'hevn' da mannen bak Politiet.net fikk 45 dagers ubetinget fengsel. Den dømte vurderer å anke straffeutmålingen.

27-åringen fra Vennesla på Sørlandet var ikke fornøyd da han fikk forkynt dommen i Kristiansand Tingrett i forrige uke: 45 dagers ubetinget fengsel gjør at mannen må sitte inne for skadeverket han påførte en konkurrent.

Den unge sørlendingen ble for et par år siden kjent for å starte Politiet.net, en Internett-tjeneste for radarvarsling på SMS. Den gang prøvde politiet å sabotere tjenesten hans.

Les om politiets anstrengte forhold til Politiet.net her:

Det var da han brøt seg inn på en konkurrents server, et selskap som står bak Politikontroll.com, at han ble anmeldt for datainnbrudd.

27-åringen hevder selv at han i dag ikke lenger har noe driftsansvar for Politiet.net og at han gjorde det av ren nysjerrighet.

Aktor Erik Moestue, som jobber i Økokrim, hadde lagt ned påstand om fengsel i seks måneder, inkludert 60 dager ubetinget.

Men det syntes retten var for strengt.

- Vi er fornøyde med to ting, sier advokatfullmektig Morten Gran i advokatfirmaet Kluge til digi.no.

- Det ene er at retten reduserte det fra grovt skadeverk til vanlig skadeverk. Det andre var at de ikke la til grunn motivet som ble hevdet fra aktoratets side, sier Gran.

Økokrim hevdet at det hele dreide seg om industrispionasje hvor 27-åringen skulle hacke seg inn hos konkurrenten i hensikt å skade databasen og stjele kundelistene. Retten fant at "...tiltaltes handling bærer preg av å være et 'pek' rettet mot Strøm SMS, hvor en del av poenget for tiltalte har vært å la Strøm SMS fra Kristiansand, få vite at han var blitt 'hacket'".

Dommerfullmektig Kim-Robert Danielsen mente at tiltalte hadde hatt anledning til å begå langt større skadeverk på IT Husets servere enn det han faktisk gjorde, og at tiltalte med god sikkerhet kunne anta at de slettede filene kunne gjenopprettes gjennom back-up-kopier.

Den nå domfelte mannen innrømmet at han hadde utført innbruddet, etter at Økokrim hadde tracet innbruddet tilbake til mannens hjemme-PC og jobb-PC.

- Vi kommer eventuelt ikke til å anke skyldsspørsmålet, men selve straffeutmålingen. Min klient erkjente forholdet og at det dreide seg om simpelt skadeverk, noe vi da også fikk medhold i. Vi stusset imidlertid litt over straffen han ble idømt, sier Gran til digi.no og mener den var streng. Det er, såvidt Gran har kunnet kartlegge, første gang at en hacker blir dømt til ubetinget fengsel i Norge.

Selv hadde advokatfullmektigen bedt om en betinget dom, eventuelt samfunnstjeneste for sin klient.

Kristiansand Tingrett fant det skjerpende at 27-åringen hadde gjort skadeverket med overlegg mot en konkurrent:

"Retten finner det således ytterligere straffeskjerpende at tiltalte planmessig og på en profesjonell måte begår datainnbrudd mot en konkurrent i markedet og fortsettlig påførerhans virksomhet en skade og kopierer over beskyttet informasjon", skrev dommerfullmektigen.

Han skal i løpet av to døgn ha brutt seg inn i dataanlegget til selskapet IT Huset i Tønsberg (et selskap som i dag heter dFun Solutions) og slettet konkurrentens kundelister med 17.000 navn. dFun Solutions/IT Huset sitter på serveren som driver Politikontroll.com, og det er Kristiansand-selskapet Strøm SMS AS som er ansvarlig for tjenesten.

I tillegg til den ubetingede straffen (han ble ikke idømt betinget fengsel), ble 27-åringen dømt til å betale 25.000 kroner til dFun Solutions/IT Huset. Selskapet krevde opprinnelig en erstatning på 88.000 kroner for utført arbeid og tapt omsetning, men fikk ikke medhold i regnestykket sitt.

Til toppen