Vurderer å ta telefon-linjene fra TeliaSonera

Vurderer å ta telefon-linjene fra TeliaSonera

Det svenske teletilsynet vurderer nå å gjøre det man ikke turte her i Norge da Telenor ble privatisert.

Det svenske Post- og teletilsynet har nå satt i gang en vurdering om å gjennomføre noe man sa nei til her i Norge da Telenor ble privatisert. Vurderingen går på om de gamle televerkene skulle få med seg også hele det såkalte aksessnettet når de blir privatisert.

Akesess-nettet er også kjent som "last mile" og er telefonledningene som går fra det lokale sentralene og ut til hver husstand. Fordi det er så dyrt å strekke kabler/grave, har eieren av aksessnettet en semimonopol og alle ADSL-aktører må betale leie av aksessnettet til Telenor.

Mange argumenterte for at aksessnettet skulle skilles ut av Telenor da Telenor ble privatisert, for det har man gjort i England, men det endte med at Telenor beholdt nettet i Norge.

Debatten i Sverige skyldes at den nye svenske regjeringen vil selge seg helt ut av en rekke store delstatlig-eide selskaper, blant annet TeliaSonera.

- Vi ser på internasjonale modeller, frem for alt den britiske og vurderer om det finnes grunner til å gjøre det samme i Sverige, sier Mattias Viklund i det svenske Post- og teletilsynet til nyteknik.se.

EU kjemper for at alle medlemsland skal vurdere en deling.

Til toppen