Vurderer å tvinge ned Telenors pris

Konkurransetilsynet vurderer inngrep mot Telenor Mobil. Det er for dyrt å ringe Netcoms kunder, mener tilsynet.

Telenor har varslet forenkling og tildels store kutt i sine mobiltakster. Nå er prisene blitt enklere, men Telenor krever likevel et påslag når en Telenor-kunde å å ringe til en Netcom-kunde.

Telenor forsvarer dette med at de må betale mer til Netcom enn hva Netcom betaler dem dersom en Netcom-kunder ringer Telenor. Men Konkurransetilsynet mener at Telenor har overdrevet sitt påslag og varsler nå krav om priskutt.

Ironisk nok påpeker tilsynet at Netcom kan sette ned sin pris hvis de vil få slutt på det tilsynet mener er markedsvridende tiltak fra Telenor.

Her er hva tilsynet skriver i dagens pressemelding:

"Konkurransetilsynet vurderer inngrep mot at Telenor Mobil AS tar ulike priser, avhengig av hvem man ringer til. Etter tilsynets oppfatning bør ikke prisforskjellene være større enn de relevante forskjellene i Telenor Mobils kostnader. Selskapet er i dag varslet om det mulige inngrepet.

Fra og med 16. juni koster det 75 øre mer per minutt for de fleste Telenor Mobil-abonnenter å ringe til for eksempel en Netcom-abonnent enn til en annen Telenor Mobil-abonnent. Tidligere har prisforskjellen vært enda større.

Noe av forskjellen kan forsvares ved at Telenor Mobil må betale en såkalt termineringspris til Netcom for samtaler til abonnenter i Netcoms nett. Konkurransetilsynets varslede inngrep innebærer at Netcom i prinsippet kan få Telenor Mobils forskjellsbehandling til å opphøre ved å redusere sin termineringspris til samme nivå som Telenor Mobil.

Forskjellene i Telenor Mobils pristariff er etter Konkurransetilsynets syn egnet til å begrense konkurransen i mobilmarkedet. Telenor Mobil har over 60 prosent markedsandel. Ved å ha lavere pris for samtaler til egne abonnenter, bidrar selskapet til at det vil lønne seg for de fleste mobilbrukerne å tegne abonnement hos den største operatøren, det vil si Telenor Mobil. Personer som skal tegne abonnement, vil trolig også ta hensyn til at flertallet av deres samtalepartnere påføres høyere kostnader enn nødvendig, hvis de tegner et abonnement et annet sted enn hos Telenor Mobil. Slik sett er Telenor Mobils pristariff egnet til å låse nye og eksisterende mobilbrukere til Telenor Mobil. Dette bidrar til å holde prisene oppe."

Konkurransetilsynet påpeker at det er vanskelige for folk å vite hvilken teleoperatør person de ringer til har.

Før det tas endelig avgjørelse i saken, vil Telenor Mobil få anledning til å kommentere Konkurransetilsynets vurderinger. Telenor Mobil har fått frist til 1. august i år med å avgi kommentarer.

;