Vurderer bakdør til Vista-kryptering

Rettighetsvernet i Microsoft Vista kan hindre politiet fra å lese beslaglagte dokumenter.

Rettighetsvernet i Microsoft Vista kan hindre politiet fra å lese beslaglagte dokumenter.

Den kommende oppgraderingen av Microsoft Windows, kjent som Vista, vil ha egenskaper som fullt ut utnytter mulighetene til brikkene kalt TPM («Trusted Platform Module») som moderne PC-er er utstyrt med. TPM-brikkene lagrer krypteringsnøkler og digitale sertifikater med mer, og samvirker med Vista i et system for rettighetsvern som gir innholdsleverandører kontroll over hvem som har tilgang til innhold, og hvor lenge.

Tankegangen bak dette er først og fremst å hindre piratkopiering. Samtidig gjør dette systemet det mulig for enhver som for eksempel lager et dokument, å styre hvem som skal kunne lese det. Systemet gjør det også mulig å lage dokumenter som ødelegger seg selv innen en bestemt first. Prinsippet er at den som lager et dokument eller en fil også rår over hvem som har tilgang til den, og definerer under hvilke vilkår tilgangen gis.

En Vista-teknologi kalt BitLocker Drive Encryption gjør det til rutine å benytte seg av disse avanserte krypteringsegenskapene. Siden nøkler og sertifikater ikke lagres på disken men i maskinens TPM-brikker, antas det å være tilnærmet umulig for utenforstående å dekryptere dokumenter uten samtykke fra opphavet.

Ifølge BBC har Ross Anderson, professor i sikkerhetsteknologi ved Cambridge University, orientert en komité i det britiske underhuset om hvilke følger dette kan få. Anderson mener kryptering vil bli allemannseie, og at etterforskere vil oppleve at det er umulig å lese innholdet i beslaglagte digitale dokumenter.

Anderson uttrykker seg slik: «An unfortunate side effect from law enforcement is it would be technically fairly seriously difficult to dig encrypted material out of the system if it has been set up competently.»

Anderson anbefalte britiske myndigheter å straks be Microsoft om tilgang til «bakdører» som kan gjøre det mulig å knekke krypteringen i Vista.

Til BBC bekrefter det britiske innenriksdepartementet, Home Office, at de allerede har tatt kontakt med Microsoft om denne problemstillingen, og at de «arbeider nært med dem».

Antakelig er ikke den britiske regjeringen alene om det.

En talsperson for Microsoft sier til BBC at «vi samarbeider nært med lovens håndhevere for at de skal forstå sikkerhetsegenskapene [i Vista], og vi vil fortsette å gå i kompaniskap med dem og med myndigheter og næringsliv for å bidra til å gjøre Internett til et sikrere område for læring og samband.»

    Les også:

Til toppen