Vurderer børsnotering av Telenor

Regjeringen kan allerede lørdag komme til å foreslå børsnotering av Telenor i sitt nye forslag til statsbudsjett, noe som også åpner for en delprivatisering av selskapet så tidlig som i 1999.

Regjeringen kan allerede lørdag komme til å foreslå børsnotering av Telenor i sitt nye forslag til statsbudsjett, noe som også åpner for en delprivatisering av selskapet så tidlig som i 1999.

Børsnotering og delprivatisering av Telenor kan være en viktig del av et budsjettkompromi mellom de tre regjeringspartiene; Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre og de to mulige samarbeidpartiene Høyre og Fremskrittspartiet. Både Høyre og Fremskrittspartiet har begge hel- eller delprivatisering av Telenor i sine partiprogram.

Ifølge NRK Dagsnytt vurderer Regjeringen det dithen at inntekter fra en delprivatisering kan bidra til å skaffe inntekter til statsbudsjettet. Men viktigst av alt er at dette er en løsning som både Høyre og Fremskrittspartiet kan akseptere uten problem.

Regjeringens forslag til nytt statsbudsjett kommer ifølge NRK Dagsnytt til å bli lagt fram lørdag klokken 10.00, noe som kan bety at en børsnotering og delprivatisering kommer allerede i 1999.

Tidligere har Telenors konsernsjef, Tormod Hermansen uttalt seg positivt til spørsmålet om å delprivatisere og børsnotere Telenor.

Til toppen