Vurderer egne domstoler for teknologitvister

I den amerikanske delstaten Maryland pågår en offentlig utredning som skal finne ut hvorvidt det er hensiktsmessig å opprette egne domstoler for teknologitvister.

Ifølge en artikkel i dagens utgave av New York Times - "Technology Cases Raise Issues of Competence" av Michael Brick - er det en økende fornemmelse i USA av at visse saker er så kompliserte at de fordrer særskilte kvalifikasjoner hos dommerne for å vurderes rettferdig. Fornemmelsen får ulike følger i forskjellige delstater.

California innførte i januar en ordning der egne domstoler håndterer spesielt kompliserte saker. I andre delstater skilles saker etter emne. I blant annet Delaware, Illinois, Massachusetts, New York, North Carolina, Pennsylvania og Wisconsin håndteres tvister innen økonomi og næringsliv av egne domstoler. Et annet eksempel er familiedomstoler med spesiell kompetanse innen barn og parforhold.

Hittil har ingen opprettet egne domstoler for teknologitvister, et område der det skal være utbredt misnøye med domstolenes evne til å levere gode løsninger.

I Maryland vedtok delstatsforsamlingen i april å nedsette en arbeidsgruppe - Business and Technology Division Task Force - av 19 jurister som skal vurdere hvorvidt det er riktig å opprette egne domstoler for teknologitvister i næringslivet. Arbeidsgruppen skal levere sin rapport 1. desember. Noe av foranledningen var delstatens ønske om å trekke til seg flere IT-bedrifter.

En typisk strid som kunne tenkes behandlet i en slik domstol, kunne være en kunde som klager over dårlig programvare, mens leverandøren forsvarer seg med at kunden ikke bruker den riktig.

Flere medlemmer av arbeidsgruppen er intervjuet av New York Times. Ikke alle er enige i at spesielle domstoler for teknologitvister har noe for seg. Et medlem innrømmer at dommere sannsynligvis bør frivillig spesialisere seg innen bestemte områder, men avviser at dette nødvendigvis må gjenspeiles i en tilsvarende formell spesialisering av domstolene.

Innføringen av egne domstoler for komplekse saker i California i januar kom etter ti års debatt rundt behovet for å opprette egne domstoler for næringslivstvister. Konklusjonen ble at domstoler med spesielle fagområder ville svekke behandlingen av saker som ikke passer inn i disse utpekte områdene. Følgelig var det bedre å spesialisere noen domstoler på kompliserte saker allment, heller enn å trekke et skille mellom ulike juridiske fagområder. En tilsvarende vurdering debatteres av arbeidsgruppen i Maryland.

Den store monopolsaken mot Microsoft spøker i bakgrunnen. Dommeren i denne saken, Thomas Penfield Jackson, innrømmet i et tidligere intervju med New York Times at den berørte fagområder han ikke hadde mulighet for å sette seg inn i. Selv om Microsofts anke ikke formelt sett trekker dommerens kompetanse i tvil, er den viktigste begrunnelsen for selskapets ønske om at anken ikke skal gå direkte til høyesterett, knyttet til sakens kompleksitet. Microsofts talsperson kjente ikke til, og ønsket ikke å kommentere, utredningen i Maryland.

Mange store rettssaker preger IT-næringen i USA:


Microsoft dømt til millionerstatning til Bristol
California til sak for overprising av Windows
Indirekte uthalingstrussel fra Microsoft
USAs justisdepartementet krever fortgang i Microsoft-saken
EU advarer Microsoft
Ytterligere utsettelse i den store Java-rettssaken
Ny del-seier for Microsoft i Java-strid mot Sun
Forliket FTC-Intel godkjent

Til toppen