Vurderer ekstratoll på mange LCD-skjermer

EU skal innføre ekstratoll på mange LCD-skjermer og nå skal Finansdepartementet se på saken.

EU skal innføre ekstratoll på mange LCD-skjermer og nå skal Finansdepartementet se på saken.

Nye regler vil gjøre mange LCD-skjermer mye dyrere i alle EU-land. Årsaken er at EU har oppdaget at stadig flere LCD-skjermer har fått en såkalt DVI-kontakt.

En slik plugg visker ut deler av skillet mellom en PC-skjerm og TV-skjerm, for en vanlig PC-skjerm kan ikke tilknyttes en TV. Men denne utglidningen har foregått lenge - for eksempel lar veldig mange grafikkort deg koble en TV til PCen.

Skjermer med DVI-kort skal nå få en ekstratoll på 14 prosent, skriver idg.se. For med DVI-kontakt blir de juridisk klasifisert som TVer. IT-produkter har de fleste land ikke toll på, men mange land har toll på TVer, blant annet for å skjerme nasjonale produsenter.

Den nye tollen vil ikke utgjøre så mye for mindre skjermer, men for de store LCD og plasma-skjermene vil tollene bety flere tusenlapper.

EØS-avtalene EU har med Norge gjør at Norge må innføre mange nye EU-lover, men unntaket er skatte og toll-politikk.

Finansdepartementet var ikke klar over saken før digi.no ringte.

- Vi var ikke klar over EUs arbeidet med dette, men vi ser logikken i et skille mellom PC og TV-skjermer. Vi skal nå sette oss bedre inn i denne saken og så vurderer om dette blir aktuelt for Norge, sier Informasjonskonsulent Anders Lande i Finansdepartementet til digi.no.

Til toppen