Vurderer fast Internett-pris i Norge

Post- og teletilsynet vurderer å kreve at teleselskapene skal gi deg en fast pris for Internett-bruk. Hva synes du?

Post- og teletilsynet vurderer å kreve at teleselskapene skal gi deg en fast pris for Internett-bruk. Hva synes du?

Post- og teletilsynet la i dag morges frem en rapport om det norske Internett-markedet. Rapporten sendes nå ut til IT- og telebransjen på høring for kommentarer og innspill.

I rapporten sier tilsynet at det hersker ganske god konkurranse på Internett i Norge. Men det er dyrt. Les: Internett er dyrt i Norge
I rapporten skriver tilsynet at man vurderer å kreve at teleleverandører som Telenor innfører en fast månedspris som gir deg fri bruk av Internett. Hittil har Telenor og andre sagt nei fordi de tror at alle vil bruke nettet så mye. Men dette stemmer ikke med erfaringer fra USA og Europa.

Storbritannia innførte bruksuavhengig prisingsmodell på oppringt aksess til Internett i mai 2000. (15 pund i måneden). I mai 2001 hadde 35 prosent av husholdninger med Internett benyttet seg av fastpris tilbudet.
I Tyskland steg antall timer brukt på Internett per måned fra mellom 7,5 og 8,8. til 10 timer etter innføring av fastpris. I USA, der man har hatt fastpris lenge, sank antall brukstimer fra 5,3 til 4,2 fra 1999 til 2000.

Nå vil tilsynet vite hva bransjen mener om saken. Her er tre spørsmål bransjen skal svare på:

Gitt eksisterende bruks- og prismønster på oppringt Internett, er det hensiktmessig å innføre bruksuavhengig prising ut fra målsettingen om å øke bruken blant lette brukere og bidra til at flere tar i bruk Internett ? Hvilke regulatoriske virkemidler kreves i så tilfelle i de ulike markedsledd ?

Hvordan vil bruksuavhengig prising kunne påvirke etterspørselen etter bredbånd og i hvilken grad vil denne prismodellen endre tilbydernes investeringsincentiver i forhold til bredbåndsutbygging ?

På hvilken måte og i hvilket omfang vil det kunne oppstå kapasitetsproblemer som følge av innføring av bruksuavhengig prising?

Til toppen