Vurderer gratis opplæring på åpen kildekode

Statsråd Morten A. Meyer gir signaler om gratis IT-opplæring på åpen kildekode for offentlig ansatte.

Statsråd Morten A. Meyer gir signaler om gratis IT-opplæring på åpen kildekode for offentlig ansatte.

Moderniserings- og konkurranseminister Morten A. Meyer legger i juni fram eNorge-planen for 2005-2008. Planen vil blant annet presentere hvordan det offentlige skal legge til rette for mer bruk av åpen programvare for å sikre konkurranse og frihet til å velge den programplattformen brukeren selv ønsker.

Statsråden møter sterkt trykk fra SV som ønsker åpne standarder i skoler og det offentlige for å hindre konkurranse. Stortingsrepresentant og SV-politiker, Jørund Leknes mener ett av tiltakene kan være opplæring i andre systemer enn Microsoft som i hovedsak er dominerende i dag.

Leknes foreslår i Stortingets spørretime at det fra regjeringshold tas initiativ til gratis opplæring i programvare basert på åpen kildekode for IT-ansvarlige i offentlig sektor.

Av svaret kan mye tyde på at gratis opplæring på åpen kildekode, kan bli svært aktuelt:

Leknes skal ikke bli overrasket om dette er ett av virkemidlene vi vil ta med oss når vi presenterer det jeg understreker må være en helhetlig og robust politikk for utviklingen av mer åpne standarder i offentlig sektor. Opplæringstiltak kan være et nyttig og viktig element, svarer moderniseringsministeren.

Meyer minner om at Regjeringen tidligere har sagt opp innkjøpsavtalen som departementene hadde med Microsoft, nettopp for å sikre god konkurranse.

- Jeg er også opptatt av at det ikke er nødvendig å ha en spesiell programvareplattform, eller teknisk plattform, for å ha en digital dialog med det offentlige, framholder Meyer.

Konkurransetilsynet er i tillegg i gang med å granske avtalen Microsoft den 21. april inngikk med 500 norske skoler. Avtaler med skolene stenger i praksis andre leverandører ute. som gjør det vanskeligere for konkurrentene å slippe til.

- Jeg tar gjerne en debatt om virkemidler som skal stimulere til mindre konkurranse og lover at vi skal presentere en politikk for styrket bruk av åpne standarder i offentlig sektor i eNorge-planen 2005-2008, forsikrer Meyer.

Til toppen