Vurderer ny opplysningstjeneste

Telenors nummeropplysning koster for mye, mener Statens forvaltningstjeneste. Departementene kan spare flere hundre tusen kroner i året ved å innføre alternative opplysningstjenester for abonnenter under departementenes hussentral.

Telenors nummeropplysning koster for mye, mener Statens forvaltningstjeneste. Departementene kan spare flere hundre tusen kroner i året ved å innføre alternative opplysningstjenester for abonnenter under departementenes hussentral.

Statens forvaltningstjeneste (Ft) har årlig en utgift på omlag 1,6 millioner kroner til oppslag mot Telenors nummeropplysning og for kjøp av telefonkataloger til hver internabonnent under departementenes hussentral. Det er alt for mye, mener Ft, som nå tar til orde for å innføre andre og vesentlig billigere nummeropplysningstjenester.

- Ett alternativ vi vurderer er å dele ut "StorbyGuiden" i stedet for Telenors telefonkatalog for Oslo og Akershus til alle våre abonnenter, sier saksbehandler Hans-Erling Meyer Ringsby i Statens forvaltningstjeneste til digi:tele. I motsetning til Telenors kataloger er Media Novas "StorbyGuiden" gratis og samler hele næringslivet i Oslo og Akershus i én katalog. Media Nova-katalogen kommer også i utgaver som dekker andre norske byer, noe som betyr at de ansatte i departementene ikke lenger trenger hvert sitt eksemplar av alle Telenors landsdelskataloger. Heretter vil landsdelskatalogene bare bli delt ut til departementenes enkelte forværelser. Det samme gjelder også Oslokatalogens hvite og gule sider.

I følge Ringsby vil Statens forvaltningstjeneste spare vel 700.000 kroner bare ved å skifte katalogleverandør.

Den øvrige kostnaden på omlag 900.000 kroner som Ft har i forbindelse med Telenors nummeropplysning (180 Norge, 181 utlandet) er det også mulig å redusere betraktelig. Én løsning som vurderes gjennomført, er at alle telefonoppringninger til Telenors 180-nummer blir rutet til Statens forvaltningstjenestes sentralbord, som utvides med egne søkeverktøy - eksempelvis Telenors onlinekatalog, andre internettjenester eller søkbare kataloger på CD-ROM. Telenors opplysningstjeneste til utlandet er i dag såpass lite brukt at Ft trolig vil la departementene få lov til å benytte denne også i fremtiden.

- Vi vil ta en avgjørelse i saken så fort som mulig etter som vi har stoppet utsendelsen av Telenors telefonkatalog for Oslo og Akershus til våre abonnenter, sier Ringsby. Etter det digi:tele erfarer, går det mot den løsningen som er skissert med gratiskataloger og reruting av alle 180-samtaler til forvaltningstjenesten interne sentralbord. Statens forvaltningstjeneste har ennå ikke forhandlet med Telenor om eventuelle rabattordninger for opplysningstjenesten. - Vi har forstått det slik at Telenor ikke gir slike rabatter, sier Ringsby.

Til toppen