Vurderer om Skype skal kunne avlyttes

Vurderer om Skype skal kunne avlyttes

Samferdselsdepartementet vurderer nå om Staten skal kreve å få avlytte programmer som Skype og Messenger.

IP-telefoni har skapte en hodepine for myndighetene, for teknikken snur opp ned på alle tradisjonelle lover og reguleringer av telemarkedet. Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet har derfor jobbet hardt for å endre lovverket og underlegge IP-telefoni og alle de nye teleselskapene kravene i ekom-loven.

Kravene er flere, blant annet at man skal kunne se en adressen til vedkommende som ringer et nødnummer for raskere å kunne rykke ut. I tillegg er det også en mulighet for at politiets skal kunne avlytte samtaler.

Saken står og faller på om en tjeneste regnes som en elektronisk kommunikajonstjenste. Gjør den det, kommer kravene om adresse og mulighet til avlytting.

Post- og teletilsynet har delt op IP-telefoni-tjenester i tre kategorier. Kategori 3 er telefon til telefon, slik Telio tilbyr. Kategori 2 er PC til telefon eller omvendt, mens kategori 1 er PC til PC, med programmer som Skype og Microsoft Messenger.

Post- og teletilsynet har vært i tvil om man skal forsøke å regulere kategori 1 og Samferdselsdepartmentet har derfor sendt saken ut på en meget bred høring til hele telebransjen og mange av de største IT-selskapene.

Innen 2. oktober må blant annet derfor blant annet Microsoft komme med et innspill i saken.

Det kinkige i saken er at blant annet Skype ikke har noen kontor i Norge og Skype kan derfor trolig ikke pålegges noe lovverk, men departementet har sendt brev til Skypes kontor i Luxemburg.

Skype illusterer myndighetenes problem i saken: I tillegg til at systemet er basert i på utenlandske servere, skryter Skype av at det skal være umulig å avlytte Skype-samtaler, for lyden er kryptert mellom brukerne.

Skulle myndighetene bestemmes seg for at PC-til-PC-samtaler bør reguleres og skal kunne avlyttes, står aktører som Microsoft overfor store utfordringer.

Her finner du høringsdokumentene og listen over de som er bedt om innspill..

Listen over de Samferdselsdepartementet har bedt om innspill er lang og inkluderer blant annet alle de litt større teleselskapene, men også aktører som Ericsson, Findexa, Forsvarets Forskningsinstitutt, flere fakulteter ved Universitetet i Oslo, IBM, Microsoft, Nokia, NTNU i Trondheim, Orkla, Posten, Schibsted, Siemens, Skype Communications (15, rue Notre Dame, L-2240 Luxembourg), Telio og en rekke TV-selskaper, inkludert TV2, TV3 og NRK.

Til toppen