Vurderer ordninger mot internettfusk

Det vurderes faste ordninger for å avsløre internettfusk blant elever, studenter og forskere.

Det vurderes faste ordninger for å avsløre internettfusk blant elever, studenter og forskere.

Elever, studenter og forskere som nøyer seg med avskrifter fra Internett når de leverer oppgaver, er blitt et stort problem for utdanningsvesenet.

Derfor vurderer Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) å opprette et nasjonalt utvalg for uhederlig forskning.

Saken er ute til høring, og ulike fagmiljøer ved universitetene har frist til 15. oktober for å komme med innspill.

Begrepet «vitenskapelig uredelighet» er definert som «forfalsking, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis» som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt.

Universitetet i Bergen skal prøve ut nettjenesten fra nederlandske Ephorus som avslører fusk og kopiering. Systemet skal prøves ut på 1.500 ex.phil.-studenter i Bergen i høst.

Ved Uppsala Universitet er det svenske Urkund blitt testet i to år. Urkund har utviklet et automatisert digitalt system for kontroll av skolearbeid på alle nivåer i samarbeid med Pedagogiske Institutionen ved Uppsala Universitet.

650 gymnaser, universiteter og høgskoler i Sverige bruker i dag Urkund. Nå ønsker Urkund å se på det norske markedet.

Studentene leverer sine oppdrag på en e-postadresse tildelt av Urkund. Arbeidet lagres i Urkunds database der et program skanner innleveringen mot databasens kildemateriale.

Urkund har alle type kildematerialer i sin database fra avhandlinger, hjemmeoppgaver, rapporter, artikler fra vitenskapelige tidsskrifter, populærvitenskapelige artikler fra aviser og leksika.

Programmet vil raskt kunne avsløre om den innsendte oppgave er et unikt alternativ eller helt eller delvis plagiat til kildemateriale.

Viseadministrerende direktør Petter Wahlin i Urkund har tidligere uttalt til digi.no at både Universitetet i Oslo og i Bergen er aktuelle for tjenesten og at Norge ikke har noen fullgod alternativ løsning.

    Les også:

Til toppen