Vurderer papirutgave av digi.no

Pål Leveraas, nettgründeren som med Internett Kanal 1 AS byttet ut papiret med elektronikk, vurderer å lansere en papirutgave av digi.no.

- Det jeg tidligere har snakket kaldt om, er mediebedrifter som har forsøkt å ta papirmodellen over på Internett. Å ta et nettmedium over på papir, er noe jeg har mye mer tro på, sier Leveraas til digi.no.

I henhold til en intensjonsavtale med Schibsted og Internett Kanal 1 AS, skal det nå utredes mulighetene for å lansere en papirutgave av digi.no. I følge avtalen vil en eventuell papirutgave utgis av de to selskapene i samarbeid.

Hvilke konkrete planer som finnes for en papirutgave, vil ikke Leveraas konkretisere, men ifølge nettgründeren vil det ikke bli snakk om å lage noen nyhetspublikasjon med ukentlige utgaver.

- Det er ikke naturlig å lage en nyhetsavis. På de rene nyhetene vil ikke en papirutgave kunne konkurrere med Internett, sier han, og legger til at en eventuell papirpublikasjon først og fremst vil kunne ha en verdi ved å sette nyhetsbildet inn i en større sammenheng.

Til tross for at han ser at annonsemarkedet på papir de nærmeste årene vil være større enn på Internett, er det likevel ikke helt uproblematisk for Leveraas om han nå lanserer et papirprodukt. Helt siden starten i Internett Kanal 1 AS har han vært en av de sterkeste talsmennene for å erstatte papiret med elektronikk.

- Jo, jeg ser det, men det er jo synergier å hente med en papirutgave. I utgangspunktet er alt vi trenger noen som kan utnytte den nyhetsproduksjonen vi allerede har, sier Leveraas.

Til toppen