Vurderer stort krav mot Telenor

ITworks var en av de største konkursene i fjor og nå bærer det kanskje mot rettssak. Bobestyrer mener at Telenor og Jon Fredrik Baksaas sikret seg på ulovlig måte.

ITworks - et datterselskap av Telenor og EDB Business Partner skulle konkurrere med Merkantildata på salg av maskinvare og tjenester til næringslivet. Men selskapet slet fra starten av og ble en av de største IT-konkursene i fjor med 380 ansatte.

I januar i år var bobestyrers rapport ferdig og den rettet hard kritikk både mot selskapets ledelse og Telenor.

Revisor Per Ødegaard mente at selskapet var illikvid (ikke klarte å betale sine regninger) allerede i september 2001 - da begynte selskapet å utsette betalingene til sine leverandører.

Revisoren mener ITworks drev med negativ egenkapital fra årsskiftet 2001/2002, noe som i utgangspunktet er forbudt. Men likevel fikk Telenor høsten 2001 utbetalt 33 millioner kroner. Revisor stiller spørsmålstegn om selskapet prioriterte største eier over andre kreditorer, men dette benekter Telenor.

Ødegaard bemerker også at daværende revisor for ITworks var Arthur Andersen, viden kjent fra sitt arbeid med regnskapene hos skandaleombruste Enron og telegiganten Worldcom.

Disse funnene arbeider nå bobestyrer Knut Ro med. Han har "etablert en dialog med de det gjelder", det vil si Telenor Pensjonskasse og Telenor Communication om å få tilbake 30 millioner kroner. Dette skriver Dagens Næringsliv. Ro mener også at EDB Business Partner urettmessig fikk utbetalt 34 millioner kroner fra ITworks og at Nordea Finans fikk 8,6 millioner kroner.

Disse midlene skulle i stedet tilfalt boet og blitt fordelt til alle kreditorer.

Les mer om:
;