Vurdering av nødnett-tilbud er klar

Justisdepartementet er ferdig med sin evaluring av de forskjellige tilbudene til å bygge det nye såkalte norske nødnettet, skriver Dagens IT. Nettet skal gi politi, brannvesen og sykebiler et sikkert, digitalt kommunikasjonsnett.

I første runde er det bare Østlandet som skal bygges ut, men etter hvert skal nettet dekke hele Norge og prislappen er beregnet til 3-4 milliarder kroner.

Men Justisdepartementet har vil ikke offentliggjøre sin konklusjon. Man skal forhandle med alle de fem tilbyder-grupperingene. Kontrakten for utbyggingen av hele Norge skal undertegnes i løpet av våren.

Til toppen