W3C anbefaler to nye XML-teknologier

W3C anbefalte denne uken to nye spesifikasjoner som skal standardisere transformasjon og bruk av stiler i XML-dokumenter

W3C anbefalte denne uken to nye spesifikasjoner som skal standardisere transformasjon og bruk av stiler i XML-dokumenter

World Wide Web Consortium (W3C) utga denne uken anbefalinger til to nye spesifikasjoner til bruk på weben. En W3C-anbefaling indikerer at en spesifikasjon er stabil, bidrar til samvirke på weben og at den har vært til revisjon hos W3C-medlemmene.

De to spesifikasjonene som nå er blitt anbefalt, er XSL Transformations (XSLT) og XML Path Language (XPath).

XSLT gjør at et XML-dokument kan transformeres over til et annet et annet basert på et XSL-stilsett. XSLT er designet for å bli brukt som en del av XSL, et stilsettspråk for XML. XSL spefiserer stilen til et XML-dokument ved å bruke XSLT til å beskrive hvordan dokumentet er blitt omformet til et annet XML-dokument som bruker formateringsvokabularet.

Selv om XSLT er designet for å kunne brukes uavhengig av XSL, er det ikke ment som et selvstendig transformeringspråk for XML. I stedet er det først og fremst designet for den typen transformasjoner som er nødvendige når XSLT brukes som en del av XSL.

Hovedformålet med XPath er å adressere deler av et XML-dokument. I tillegg tilbyr XPath også grunnleggende funksjonalitet for å manipulere strenger, tall og Boolske variabler. XPath bruker en kompakt syntaks som har lite felles med XML.

XPath fungerer som en del av XSLT dokumenttransformasjonen ved å adressere deler av et XML-dokument som forfatteren ønsker å transformere. XPointer - en annen XML-teknologi, bruker også XPath til å spesifisere lokasjoner i et XML-dokument.

XSLT og XPath gjør det i tillegg mulig for XML-dokumenter å bli reformatert i henhold til parameterne i XSL stilsett. Dermed blir presentasjonsfleksibiliteten til XML-arkitekturen forbedret.

Til toppen