W3C foreslår standard for vektorgrafikk på web

W3C (World Wide Web Consortium) har sydd sammen fire konkurrerende forslag for å få til det man håper kan bli en ekte og anerkjent standard for vektorgrafikk på web. "Scalable Vector Graphics" (SVG) er skrevet i den anerkjente standarden XML og støttes av blant andre Microsoft, IBM, Netscape og Sun.

W3C (World Wide Web Consortium) har sydd sammen fire konkurrerende forslag for å få til det man håper kan bli en ekte og anerkjent standard for vektorgrafikk på web. "Scalable Vector Graphics" (SVG) er skrevet i den anerkjente standarden XML og støttes av blant andre Microsoft, IBM, Netscape og Sun.

Vektorgrafikk gir mer kompakte filer enn punktgrafikk som i dag brukes på nær sagt alle websider. Med vektorgrafikk bygges et bilde opp av matematisk definerte komponenter, i stedet for punkt for punkt. Vektorgrafiske bilder kan skaleres opp og ned, de kan styres ved hjelp av stilark, og de er lettere å animere. Følgelig knytter det seg stor interesse til det å få en allmenn standard for vektorgrafikk på web. Mye av punktgrafikken som i dag pryder websider, har sin opprinnelse i vektorgrafiske applikasjoner som Adobe Illustrator, Corel Draw og andre tegneprogrammer.

SVG (Scalable Vector Graphics) presenteres i et utkast som W3C håper å få kommentarer på. Utkastet er det første skrittet i standardiseringsprosessen som skal gi et leverandørnøytralt og plattformuavhengig format for vektorgrafikk på web. W3C vil sammenfatte mottatte kommentarer og forhåpentlig komme fram til en anbefaling i løpet av noen få måneder.

I arbeidsgruppen for SVG sitter representanter for Adobe, Apple, Autodesk, Corel, Hewlett-Packard, IBM, Inso, Macromedia, Microsoft, Netscape, Quark, RAL, Sun og Visio.

SVG er skrevet i html-utvidelsen XML. Det betyr at ethvert program som er i stand til å lese XML, også vil gjengi grafikk etter SVG-standarden. Skal et grafisk element brukes i forskjellige størrelser og farger på et nettsted, kan man bruke vanlige stilark til å styre variasjonene. Selve grafikkfilen overføres bare en gang. Endres stilark for å gi et helt nettsted et nytt utseende, vil disse endringene også påvirke SVG-grafikken.

SVG retter seg også etter dokumentobjekt-modellen DOM (Document Object Model), som nyttes av skripter og programmer for å manipulere XML-dokumenter, blant annet for å få til animerte effekter. Siden en SVG-fil ikke er annet enn et XML-dokument, vil DOM være en aktuell metode for å animere SVG.

I dag brukes punktgrafikk flere steder for å gi pene overskrifter. Teksten i disse overskriftene oppfattes ikke av nettleseren som tekst, men som bilde, og er følgelig verken kopierbar eller søkbar. SVG opprettholder tekstens status som søkbar tekst.

Det finnes fyldig informasjon om SVG på W3Cs nettsted (se peker nedenfor og i høyre marg), sammen med informasjon om hvordan du innleverer eventuelle kommentarer.

Til toppen