W3C har utgitt viktig webstandard på norsk

Skyldes Norges innføring av EUs webdirektiv om universell utforming.

W3C har utgitt viktig webstandard på norsk
W3C-standarden for universell utforming på weben har blitt oversatt til norsk. Illustrasjon: Colourbox/StockThings, montasje: Digi.no

Weben har enorm nytteverdi for svært mange av oss, men innholdet er ikke alltid like godt tilgjengelig for brukere med funksjonsnedsettelser.