W3C skisserer XSL 1.0

World Wide Web Consortium publiserte tirsdag den første, offentlige arbeidsskissen for XSL, Extensible Stylesheet Language. XSL er en presentasjonsspesifikasjon for XML-dokumenter, tilsvarende det CSS er for HTML-dokumenter.

World Wide Web Consortium publiserte tirsdag den første, offentlige arbeidsskissen for XSL, Extensible Stylesheet Language. XSL er en presentasjonsspesifikasjon for XML-dokumenter, tilsvarende det CSS er for HTML-dokumenter.

Stilsett oppbevarer struktur- og presentasjonsinformasjon avskilt fra de faktiske dataene, noe som gjør det enklere for utviklere å formatere dataene for presentasjon på weben.

XSL kan generere nye dokumenter fra XML-data (Extensible Markup Language) i tillegg til å gjøre det mulig for utviklere å omforme informasjon til forskjellige stiler fra det samme, underliggende XML-dokumentet.

W3C skal tidlig ha sett at weben ikke utnytter sitt potensial når det gjelder typografi og trykksaksproduksjon. En arbeidsgruppe har derfor undersøkt mulighetene for å forbedre typografien på weben. XSL sikter mot blant annet å tilby muligheter for trykksaksutforming av web-dokumenter som minst er i klasse med vanlige tekstbehandlingsprogram. W3C planlegger også å tilby støtte for avansert typografi i framtiden.

I tillegg gjør XSL det mulig å forfatte web-dokumenter i ethvert språk, inkludert i gammelgresk og aztekisk

Skissen til XSL 1.0 er tilgjengelig på W3Cs nettsted.

(Kilder: W3C, PC Week Online)

Til toppen