W3C: Slik skal webtjenester beskrives

W3C har utgitt et dokument med anbefalinger, illustrert med kodeeksempler, på hvordan Web Services Description Language kan brukes.

Dokumentet er tilgjengelig fra nettstedet til World Wide Web Consortium (W3C). Det er utarbeidet av konsortiets arbeidsgruppe for webtjenestebeskrivelser, Web Services Description Working Group, og har status som det første offentlige arbeidsutkastet til Web Service Description Scenarios.

Ansvarlige for dokumentet er Waqar Sadiq fra EDS, og Sandeep Kumar fra Cisco.

Scenariene gjenspeiler typiske utfordringer til utviklere som skal beskrive webtjenester gjennom Web Services Description Language (WSDL). Det går gjennom meldingsutveksling mellom tjenester, beskrivelse av dokumentsentrerte tjenester, e-handel gjennom utveksling av dokumenter, beskrivelse av begivenheter, koding av varsler ved bestemte begivenheter, håndtering av distribuerte transaksjoner, håndtering av skjemaer, håndtering av tjenester med videostreaming, med mer.

Viktige seksjoner viser hvordan man kan håndter feil, og hvordan man kan forholde seg til situasjoner der men treffer på tjenester som gir seg ut for å være like, men som har helt forskjellig utgangspunkt i antakelser om hvorvidt data er validert eller ikke. Det er også anbefalinger på hvordan relaterte komponenter kan samles i rammeverk.

Dokumentet følger opp to andre som W3C offentliggjorde for noen uker siden: Web Services Architecture Requirements, og Web Service Description Requirements.

Til toppen