W3C-spesifikasjon for enkel utskrift

W3C annonserte tirsdag at organisasjonen godkjent en spefisikasjon for utskrift fra blant annet mobile enheter.

XHTML-Print er blitt utgitt som en W3C Recommendation. Dette er en spesifikasjon designet for utskrift fra mobile enheter til lavprisskrivere, og som beskriver et sideformat som tilfredsstiller behov for utskrift og visning når skriverspesifikke drivere mangler og hvor variasjoner i formateringen er ventet og akseptabelt.

Mange billige skrivere har for lite bufferminne til å romme en hel side og som bare vil skrive fra topp til bunn og fra venstre mot høyre med stående papirretning.

Spesifikasjonen er tilgjengelig her.

Til toppen