W3C utgir anbefaling for layout i XML

Å knytte stilsett til XML-dokumenter er et vesentlig bidrag til å fremme design og smekker variasjon på verdensveven, mener World Wide Web Consortium (W3C) som anbefaler sine nye spesifikasjon til Internett-samfunnet.

Å knytte stilsett til XML-dokumenter er et vesentlig bidrag til å fremme design og smekker variasjon på verdensveven, mener World Wide Web Consortium (W3C) som anbefaler sine nye spesifikasjon til Internett-samfunnet.

Dokumentet Associating Style Sheets with XML Documents ble utgitt i går som en "W3C Recommendation". Det skal bety at spesifikasjonen kan oppfattes som stabil, at den bidrar til samhandling på web, at den er gjennomgått av medlemmene i W3C, og at disse anbefaler bransjen å bruke den.

Stilsett brukes for å skille mellom et dokuments utseende og dets struktur. I html anvendes CSS (Cascading Style Sheets). Ifølge W3C-direktør Tim Berners-Lee, er stilsett et vesentlig element i XML, siden det er ingen annen metode for å presentere XML-dokumenter.

W3C viser til at Adobe, Microsoft, Netscape, Opera Software og Softquad er blant programvarehusene som allerede har produkter der den nye anbefalingen støttes. Når det gjelder nettlesere, støttes XML allerede i Internet Explorer 5.0, og vil støttes i de førstkommende oppgraderingene av Netscape og Opera.

W3C arbeider videre med XSL (Extensible Stylesheet Language) som er et XML-spesifikt stilsettformat. Andre framtidige utvidelser av XML-spesifikasjonen vil blant annet dreie seg om lyd.

Til toppen