W3C vil standardisere sentral Ajax-teknikk

Inkompatible nettlesere gjør det vanskeligere å lage Ajax-løsninger. Det vil W3C gjøre noe med.

XMLHttpRequest-objektet er et grensesnitt i skriptmotorer som gjør det mulig for skript å utføre HTTP-klientfunksjonalitet, slik som å sende skjemadata eller å laste data fra en webserver. XMLHttpRequest er én av de sentrale teknologiene som benyttes i metodikken som kalles Ajax.

XMLHttpRequest-objektet er i dag implementert i en eller annen form i mange av de vanligste nettleserne. Men dessverre er ikke implementeringene fullt ut kompatible. W3C har derfor publisert et utkasttil en implementering som skal dokumentere et minimumssett med interoperabilitetsfunksjonalitet basert på eksisterende implementeringer. Dette skal gjøre det mulig for webutviklere å benytte denne funksjonaliteten uten å måtte skrive plattform-spesifikk kode. Kun funksjonalitet som allerede er implementert vil bli vurdert.

    Les også:

I de tilfeller hvor en funksjonalitet ikke har noen felles implementeringer, har forfatterne spesifisert det de mener er den mest korrekte atferden.

W3C oppfordrer utviklere av webløsning er og nettlesere til å lese gjennom utkastet og å komme med tilbakemeldinger.

Til toppen