W3C vurderer antisporing fra Microsoft

IE9-teknologi kan bli åpen webstandard.

W3C vurderer antisporing fra Microsoft

Flere av de store nettleserleverandørene har relativt nylig kommet løsninger som lar brukeren bestemme og begrense hvilken informasjon ulike aktører kan bruke for å spore brukerens aktivitet, blant annet gjennom tredjepartsinnhold på nettstedene brukerne besøker.

I Internet Explorer 9 innføres en teknikk som Microsoft har kalt Tracking Protection. Den skal gjøre enklere for brukeren å blokkere uønsket tredjepartsinnhold på nettsteder. Teknikken er nærmere beskrevet i denne saken.

Microsoft kunngjorde for noen uker siden at selskapet hadde foreslått overfor standardiseringsorganisasjonen W3C at Tracking Protection og de tilhørende Tracking Protection Lists gjøre til W3C-spesifikasjoner.

I går kunngjorde W3C at Web Tracking Protection-forslaget har blitt mottatt. Det inkluderer ifølge W3C filterlister som kan hindre nettlesere fra å sende spørringer til webservere som er kjent for å spore brukere, samt en «do not track»-brukerinnstilling som eksponeres både som en HTTP-header og som en DOM-egenskap.

Selve publiseringen av spesifikasjonsforslaget har i seg selv liten betydning. I selve forslaget står det at dokumentet ikke på noen måte indikerer at gir sin tilslutning til innholdet eller at det har eller vil bruke ressurser på å behandle det.

Men i en separat kunngjøring skriver W3C at det under et seminar ved Princeton University i slutten av april vil bli diskutert hvilke arbeid W3C skal sette i gang innenfor dette området.

W3C mener at dette temaet berører temmelig mange interessent i web-økosystemet og ønsker derfor en bred diskusjon. Dette inkluderer leverandører av nettlesere, utgivere av nettsteder og personvernaktivister, men også de som benytter brukersporing for å tilby sine tjenester.

    Les også: