Walkie-talkie-mobiler sliter med problemer

Walkie-talkie-mobiler er mobilbransjens nye håp, men Gartner påpeker flere utfordringer og sier vent.

Walkie-talkie-mobiler er mobilbransjens nye håp, men Gartner påpeker flere utfordringer og sier vent.

Push-to-talk er den nyeste stjernen på himmelen i telekom-bransjen.

Teknikken, som kommer fra USA, lar brukere velge flere kontakter og snakke til dem samtidig gjennom et Messenger-lignende grensesnitt på mobilskjermen. Etter å ha valgt kontakter, slår man ikke noe nummer, men trykker på en "walkie-talkie"-knapp, derav push-to-talk-betegnelsen.

I USA er muligheten gratis å bruke dersom du kjøper abonnement fra flere operatører og bruken har blitt svært populær. Men analyseselskapet Gartner er skeptisk og sier vent.

I Europa må talen transporteres som IP-pakker over GPRS/3G. Som den andre operatøreren i Europa har T-Mobile åpnet en push-to-talk-tjeneste, men Gartner påpeker i en analyse at tjenesten er startet vel tidlig.

Gartner forteller at tjeneste foreløpig er gratis - brukere kan snakke med opp til ti bruker av gangen. Når gratisperioden er over i april, vil tjenesten koste en euro dagen, noe som i Norge fort vil bli lønnsomt for mange ungdommer.

Her i Norge sier Telenor og Netcom at de begge har sette på push-to-talk, men at man ikke har tatt noen stilling. Gartner peker på to punkter som støtter denne avventende holdningen.

Analyseselskapet påpeker at i mangelen på en standard, vil brukere av T-Mobil og andre aktører ikke kunne snakke med hverandre. Dette vil bremse salget av push-to-talk, mener Gartner.

At T-Mobil er tidlig ute gjør også at man bare har en mobil som åpner for push-to-talk. Nokia 5140 er foreløpig den eneste GSM-telefonen i salg, men nylig lanserte Nokia også 6170.

Gartner påpeker at push-to-talk primært er rettet mot privatmarkedet, ikke bedriftskunder.

Analyseselskapet råder kunder til å vente med å investere i push-to-talk til mobiltelefoner med WLAN (802.11x) kommer i salg. Det vil dukke opp en rekke håndsette med dette i løpet av året og dette åpner de samme mulighetene, men eventuelt med gratis bruk.

Til toppen