Wam går og Førde venter

Einar Førde (bildet) har foreløpig ikke funnet noen erstatter for Arne Wam og må vente til neste år før han får en avklaring på rammebetingelsene for NRKs kommersielle virksomheter.

- Dette kom i og for seg litt brått på, jeg hadde trodd på en litt lengre overgangsperiode. Men det var et ønske fra Arne å kunne gå raskt, er kringkastingssjef Einar Førdes kommentar til Arne Wams brå avgang som sjef for NRK Aktivum.

Han hevder at de skilles som meget gode venner:

- Jeg har bare godt å si om Arnes innsats. Han har påtatt seg en uvanlig tung og vanskelig jobb i en oppbyggingsperiode og har hele tiden strevd med uklare rammebetingelser, sier Førde, som stadig venter på en klargjørelse fra eierne, det vil si myndighetene, på Aktivums rolle.

NRK Aktivum er nå etablert som en selvstendig datter av NRK AS og skal være et samlested for all ikke-lisensbar virksomhet. Salg av NRK-produkter og produksjoner pluss kommersiell utnyttelse av tekst-TV og Internett har bare vært noen av tiltakene for å skaffe statskringkasteren ekstrainntekter i kampen mot kommersielle mediekonkurrenter.

I februar sendte Wam og Førde over et utkast til en kommersiell forretningsplan til Kulturdepartementet.

Ekspedisjonssjef Helge Sønneland i det som formelt kan regnes som NRKs morselskap, hevder de prioriterer saken og skal få forslagene til lovendringer ut på høring før jul. Dermed blir endrede rammebetingelser først behandlet i Stortinget gjennom en proposisjon ut på vårparten neste år.

Førde hevder at den ferske avgjørelsen fra Statens Medieforvaltning med pålegg om at NRK må stanse salget på tekst-TV på NRK2, ikke nødvendigvis var direkte utslagsgivende for Wams avgang. Men det var et symptom og en understreking av hvordan situasjonen er for allmennkringkasteren.

- Vi må kjempe for tjenester vi har holdt på med i 15 år. Vi får ikke en gang legitimitet til samfunnsinformasjon som fly- og togavganger. Det er klart at det oppleves som et tilbakeslag og ekstra tungt, sier Førde.

Men dette er ikke første tilbakeslaget. I fjor har NRK blant annet blitt nektet av myndighetene å delta på eiersiden i selskapet Nordic Shopping Channel, som driver TV-butikk-kanalen Canal M i ledige stunder på NRK2. Myndighetene har ikke ønsket å gi noen tillatelse før alle forhold er avklart på forhånd.

Førde mener det også er viktig med avklaringer i forhold til andre divisjoner innen NRK.

- Vi må både internt og eksternt få på plass grunnlaget for NRK Aktivums eksistens.

Til toppen