Wang tapte mot Netscape

En føderal dommer har avvist en anklage fra Wang mot Netscape om brudd på patentrettigheter fra 1984.

En føderal dommer har avvist en anklage fra Wang mot Netscape om brudd på patentrettigheter fra 1984.

I en kunngjøring fra Netscape heter det at en føderal dommer har avvist alle Wangs anklager mot både Netscape og America Online. Wangs påstand var at bokmerker og måten å lagre nettsider på, er beskyttet av en patent registrert i 1984 i forbindelse med et videotekstsystem. (Se henvisning til relatert artikkel øverst i høyre spalte.)

Dommeren har avgjort at Wangs Videotex var "generisk og grunnleggende forskjellig" fra dagens nettlesere. Netscapes argumenter var at Wangs patent ikke dekket sider på World Wide Web, og at Videotex var et lukket og proprietært system i motsetning til den åpne verden dagens nettlesere fungerer i. Netscape pekte også på at systemer eldre enn Videotex hadde funksjoner tilsvarende dem Wang mener de har patent på.

Smart Reseller peker på at Wang har gjort flere forsøk de siste årene på å dra veksler på gamle patenter. En anklage mot Microsoft i 1993 ble minnelig avgjort. Samme år tapte Wang en rettssak mot Mitsubishi.

En representant for Wang sier til InfoWorld Electric at selskapet er skuffet, men at man ikke vil gi seg uten videre. En talsperson for Netscape sier han er forberedt på en eventuell anke.

En uavhengig jurist og spesialist på åndsverklovgivning, David Himelstein, sier til Wired at dommeren har resonnert riktig, og at man ikke kan forvente at patenter skal gjelde teknologi utviklet mange år seinere.

Til toppen