WAP blir viktigste innfallsport til interaktive tjenester

Nokia tror at selskapets nyeste terminal 7110 (bildet) er prototypen på små WAP-drevne trådløse apparater som etter hvert vil bli den viktigste innfallsporten til interaktive, informative og ressurssparende tjenester.

Nokia tror at selskapets nyeste terminal 7110 (bildet) er prototypen på små WAP-drevne trådløse apparater som etter hvert vil bli den viktigste innfallsporten til interaktive, informative og ressurssparende tjenester.

Argumentene er mange. Et går rett og slett på antall brukere. Dagens tall på verdens mobilbrukere, 300 millioner, ventes å vokse til en milliard i 2003. Det er langt mer enn de mest optimistiske spådommene for tallet på PC-baserte Internett-brukere.

- Mobiltelefonen er langt mer personlig enn en PC, og er følgelig nøkkelen til skreddersydde tjenester, mener marketingsjef Maria Seppä i Nokia Wireless Software Solutions. - Det er klar til bruk på få sekunder og kan kople seg til nettet hvor som helst i verden. Det har vist seg å være en hensiktsmessig plattform for sikre applikasjoner, og for lokaliserte tjenester, det vil si tjenester som retter seg etter hvor brukeren befinner seg.

WAP er nøkkelen til å tilby nye tjenester innen både informasjon, transaksjoner og underholdning, ifølge Seppä. Etter hvert som båndbredden øker kan også tjenester med grafisk innhold utvikles, selv om dette ikke er avgjørende i dag.

- Selv med dagens begrensninger, er interessen stor. 15.000 eksemplarer av det gratis utviklertilbudet WAP Toolkit har vært lastet ned hittil fra Nokias nettsted. Denne pakken lar deg skrive applikasjoner i WML (wireless markup language) og teste dem på en simulert WAP-telefon.

Seppä mener dette er et nytt tilfelle av at bare fantasien setter begrensninger. Hun ser for seg WAP som ny mobil kanal for eksisterende tjenester, for eksempel banktransaksjoner og reisebestillinger, og for helt nye tjenester. Organisasjoner der medarbeidere ofte er på farten, kan ha stor nytte av å bruke WAP til å legge opp nye måter å gjøre ting på.

- Såfremt du har tjenestene i lokalnettet, kreves det ikke så mye for å legge dem ut til mobile brukere. Du trenger en WAP-tjener og et modem, og du må påse at tjenestene er tilpasset WAP-formatet. Et eksempel kan være automatisk siling av e-post, der mindre viktig e-post venter til du er foran PC-skjermen, mens e-post fra familie, sjef og bestemte partnere alltid slipper gjennom.

Finn Erik Hermansen, administrerende direktør i Nokia Norge, følger opp tråden fra Seppä. Han mener vi står foran en periode på to til fem år der sammensmeltingen av mobil tele og data vil legge grunnlaget for store endringer i samfunnet.

- WAP er en helt ny forretningsmulighet for innholdsleverandørene, sier Hermansen. - Det er viktig å prøve å se for seg hvilke muligheter som faktisk kan komme til.

Han nevner en del nærliggende løsninger som video og radio på bestilling (utmerket for utålmodige unge baksetepassasjerer i bilkø), muligheter for å vise kart over det område man ferdes i, muligheter for å legge tale inn i det visuelle grensesnittet (for eksempel peke på hvor du er på kartet, hvor du skal, og få kjøreinstrukser i sanntid over telefonen).

Hermansens kollega Johan Sjöquist i Nokia Mobile Phones supplerer med enda flere mulige tjenester.

- Telia viste en anvendelse på CeBIT, der bussovervåkningssystemet i Göteborg suppleres med tjenester til WAP-aktive passasjerer. Da kan du blant annet abonnere på opplysninger om hvordan det går med bestemte bussruter i visse tidsrom. Pleier du å ta bussen fra Rådhusplassen klokka 17, kan du i god tid før du må forlate kontoret få en melding om at bussen er et kvarter forsinket, slik at du slipper å kaste bort tid på å vente. Kjører du bil, ville du vært takknemlig for å tegne et tilsvarende abonnement for trafikkinformasjon. Gule sider vil kunne oppleve en renessanse, med instrukser for hvordan komme til nærmeste hamburgersted, eller en allmenn drosjeknapp som automatisk fører den nærmeste ledige taxien til gatehjørnet der du står.

Sjöquists siste ide er nesten barokk.

- De fleste radioprogrammene er lagt opp uker i forveien. Hva med en tjeneste der du får melding hver gang din favorittartist blir spilt?

For Nokia dreier dette seg om kombinasjonen av WWW og MMM - Mobile Media Mode - til WWW.MMM. Dette er et varemerke for WAP som WAP Forum ønsker skal brukes på samme måte som Dolby på lydutstyr eller Intel Innside på PC-er. Varemerket har fått sitt eget nettsted.

- Husk at allerede i 2000 vil det selges flere mediatelefoner enn bærbare PC-er, avslutter Sjöquist.

Til toppen