WAP er bare et lite skritt mot framtiden

Internett-angsten fra Telecom-messen for fire år siden er borte. Telekom-industrien har forsonet seg med framtiden, og delt den opp i små skritt for maksimal markedsutnyttelse. WAP er bare ett av dem.

Internett-angsten fra Telecom-messen for fire år siden er borte. Telekom-industrien har forsonet seg med framtiden, og delt den opp i små skritt for maksimal markedsutnyttelse. WAP er bare ett av dem.

Den forjettede tredje generasjon - alle her på Telecom 99 snakker om 3G - er en forenende og søt visjon. Men det tar tid å tilrettelegge nye teknologier, og ikke alle markeder marsjerer i takt. Selv i avanserte markeder er det forskjellig nivå på brukergruppene. All erfaring viser at det er de kontinuerlige små trinn over tid som skaper de store revolusjonene. Brukerne kan ikke brått rives opp fra vante mønstre med mindre de føler at det er behov for det nye. De må skoleres og tilvennes til nye behov.

3G framstilles som landet der du har kontinuerlig og trådløs bredbåndstilgang til alle slags former for kommunikasjon, det vil si tale, data og video. Ingen vil si når dette landet kommer. Telekom-industrien virker mer opptatt av å finne fram til en takt som gjør at visjonen kan holdes levende, selv om hvert enkelt skritt mot det blir kort.

- Dagens 2G-teknologi, det vil si GSM og andre former for trådløst digitalt samband, bør brukes for å venne kunder til nye tjenester, mener Michael Stocks (bildet) i GSM-operatørenes forening GSM Association. - Man behøver ikke vente på WAP. I september i år ble det sendt over to milliarder tekstmeldinger over GSM. Bruken av denne tjenesten (SMS for "short messaging service") venner folk til å betrakte en telefon ikke bare som et talerør men også som en formidler av tekstbasert informasjon.

Stocks snakker om en lærekurve som må følges samtidig som man innfører ny teknologi og nye tjenester.

- Lærekurven gjelder også operatørene. Kundene må lære å bruke tjenestene, og operatørene må lære å tilby dem. Både WAP, altså Internett-tjenester over mobil, og GPRS (General Packet Radio Service som gir modemaktig hastighet på mobil data) må betraktes som punkter på denne lærekurven.

For å fremme SMS, har GSM Association tatt tiltak for å sikre at også ikke-latinske alfabeter som arabisk og kinesisk kan brukes i slike tjenester.

Ericsson-sjef Kurt Hellström ser den store interessen for WAP som et utmerket tegn.

- Vi betrakter WAP som et viktig ledd i det pågående paradigmeskiftet som vil føre oss fram til 3G-nettverk. Vi satser på å tilby et bredere utvalg av WAP-løsninger, på alle nivåer fra tjenester til terminaler.

Noe av det som ligger Ericsson-sjefen på hjertet er løsninger som lar operatørene vokse gradvis over i de nye tjenestene.

- Trådløse tjenester involverer også tradisjonelle tilbud. Vi har inngått et spesielt samarbeid med British Telecom, Tele Danmark og KPN i Nederland for å utforske dette. Nettverk må bygges slik at de kan tilby flere former for tilgang fra flere typer apparater. Vi er veldig opptatt av en harmonisk og allsidig strategi som gir global støtte til operatører.

Innen trådløs data snakker Hellström om både GPRS, det europeiske systemet, og for eksempel bredbånds CDMA, som er aktuelt i andre verdensdeler.

Der nye tjenester kan tillempes med dagens teknologi, hopper Ericsson i det.

- GSM kan brukes til geografisk posisjonering. Dette har vi utnyttet i GSM-systemet som vi leverer til en operatør i Estland. Meningen er å knytte posisjonering til en ordning for alarmsamtaler. Nøyaktigheten blir bedre enn 30 meter.

Hjemmene er en viktig arena for å tilby nye tjenester, ikke minst til ungdommen. Her går Ericsson en ny vei, gjennom en allianse med Electrolux.

Budskapet fra telekomindustrien her på Telecom 99 kan tydes slik: Framtiden vil komme, men ikke altfor fort. Ta det med ro, vi har alt under kontroll. Men vi lover å ikke skuffe dere.

Til toppen