WAP-spesifikasjon klar 30. april

Erkerivalene Ericsson, Motorola og Nokia har jobbet rekordraskt siden de i juni i fjor gikk sammen med Unwired Planet i et felles standardiseringsprosjekt for integrasjon av digital mobilteknologi opp mot Internett. Den 30. april kommer de første spesifikasjonene fra WAP Forum.

- Målet er å gi GSM-aktører et felles miljø som gjør det mulig å utvikle tilleggstjenester for mobiltelefoner. Den nye protokollen kan dermed føre til en rekke nye funksjoner og tjenester, samtidig som bruken av GSM-telefonen vil bli enklere, forteller seksjonssjef Tore Storødegård i Telenor Mobil til digi.no.

Storødegaard er den sentrale skikkelsen bak forretningsutviklingen av Telenors Mobilinfo-tjeneste og klargjør nå neste trinn i tjenesten som også vil omfatte den nye WAP-standarden (Wireless Application Protocol).

- Telenor er passiv medlem i WAP Forum, som utarbeider de tekniske spesifikasjonene i den nye protokollen, og vi vurderer WAP som en veldig god teknologi for oss og våre kunder, sier Storødegård.

Han omtaler WAP-arbeidet som "usedvanlig spennende" fordi premissene for utviklingsarbeidet ikke sier noen ting om hvordan presentasjons- og sluttbrukergrensesnittet skal se ut. Dermed øker også sjansen for at de ulike selskapene etterhvert vil lansere svært så ulike WAP-terminaler, mener han.

- Det som er så genialt med WAP-arbeidet er at det primært fokuseres på funksjonalitet, ikke browsing. Dermed trenger det ikke nødvendigvis bli snakk om terminaler med vesentlig større skjermer enn vi ser på dagens mobiltelefoner, tror Storødegård.

- Det skal bli artig å se hvilken retning de ulike selskapene velger - innovasjonsprosessen vil bli kjempespennende. Vi vil høyst sannsynlig få se ulike typer terminaler til ulike segmenter.

For det som nå skjer er at tre ulike måter for markedstilnærming møtes. På den ene siden vil WAP bli de tradisjonelle mobilprodusentenes inntog på data- og Internett-markedet. Fra den andre kanten kommer PC-programvareleverandørene, som for eksempel Microsoft med sitt operativsystem Windows CE, og vil inn på mobilkommarkedet. Og som det ikke er nok - fra en tredje kant kommer de japanske forbrukerelektronikkgigantene, som ventelig vil lansere kombi-terminaler basert på både Windows CE og WAP.

- Her kan hva som helst skje, sier Storødegård.

For mobilbrukerne betyr WAP muligheter bedre brukergrensesnitt, samt nye funksjoner og tjenester. I de nye WAP-terminalene vil du mellom annet kunne vente deg å finne et enhetlig meldingssystem for tale, faks og e-post, samt en rekke nye informasjonstjenester. Det blir for eksempel mulig å innhente informasjon om flyavganger, restauranter og hoteller, og bestille reservasjoner på disse, eller utføre aksjehandel og banktjenester om du ønsker det.

WAP-protokollen blir fullstendig transportuavhengig og gratis å lisensiere.

Protokollen vil bli basert på Unwired Planets effektiviserte HTML-språk, kalt HDML (Handheld Device Mark-up Language) og HDTP (Handheld Device Transport Protocol), samt Nokias Smart Messaging-spesifikasjon og Ericssons intelligente terminaloverføringsprotokoll, ITTP. Ett av delprosjektene i protokollarbeidet vil dessuten bli å etablere en løsning for Internett-aksess for Nokias Smart Messaging-spesifikasjon basert på TTML (Tagged Text Mark-Up Language).

- Det er Unwired Planet å takke for at Nokia, Motorola og Ericsson nå har gått sammen om WAP, sier Storødegård. Unwired Planet forsto tidlig at de måtte ha kritisk masse for at deres HDML skulle slå gjennom.Ved å gå til de største mobilterminalprodusentene først, oppnår de akkurat det. Unwired Planet er i så måte et typisk amerikansk selskap i den forstand at de er drivende dyktige til å inngå dealer og bygge allianser med andre selskaper.

- De har gjort en kjempejobb og er sterkt medvirkende til at WAP Forum har jobbet så godt. Det ble tidlig lagt ned en ambisiøs plan om å ha de første skissene ferdig allerede før jul i fjor. Nå ser det ut til at de rekker å ha de første tekniske WAP-spesifikasjonene klare til 30. april, og det er godt gjort tatt i betraktning at WAP-samarbeidet først kom i gang i fjor sommer, sier Storødegård, som tror de fleste norske innovative aktører vil tilby WAP-tjenester allerede om et par år.

Til toppen