WAP trues av ny Java-profil til mobiltelefoner

Den endelige versjonen av profilen som bestemmer hvordan Java skal implementeres i mobiltelefoner, er klar. "Alle" er med på standarden som kan danke ut WAP.

Den endelige versjonen av profilen som bestemmer hvordan Java skal implementeres i mobiltelefoner, er klar. "Alle" er med på standarden som kan danke ut WAP.

Profilen heter MIDP - "mobile information device profile". Markedssjef Eric Chu i Sun har briefet utvalgte amerikanske journalister i forkant av den offisielle kunngjøringen seinere i dag. MIDP er dog ingen hemmelighet. Den har vært omtalt i mange måneder, og flere firmaer har allerede kunngjort utviklerorienterte produkter.

Praktisk talt alle tunge aktører innen mobiltelefoni har vært med på å utarbeide profilen, blant dem Ericsson, Fujitsu, Matsushita (Panasonic), Mitsubishi, Motorola, NEC, Nokia, NTT DoCoMo, Palm, Samsung, Sharp, Siemens, Sun, Symbian og Telcordia.

MIDP åpner for mer omfattende tjenester enn det WAP er i stand til å formidle, blant annet fordi Java innebærer at terminalene vil kunne laste ned aktiv kode. Dette er spesielt fordelaktig innen transaksjonsorienterte tjenester som m-handel ("mobil e-handel"), finanstjenester og spill. Flere aktører ser for seg et stort marked for nye applikasjoner for mobiltelefoner, blant annet innen spill, logoer og liknende.

Blant teleoperatørene som har varslet MIDP-baserte tjenester er SmarTone, EasTone, Telefonica og One 2 One.

Sun spesifiserer Java på flere nivåer. For bærbare apparater og for apparater med integrert Java-funksjonalitet gjelder Java 2 Micro Edition (J2ME). Det neste skillet går mellom batteridrevne apparater med trådløs kommunikasjon, og Java-apparatur som trekker strøm fra sterkere kilder - strømnettet eller el-systemet i en bil - og som ikke nødvendigvis krever trådløst samband. For trådløse batteridrevne apparater - lommemaskiner som Palm og mobiltelefoner - der fysiske dimensjoner legger begrensninger på energiforbruk og databehandlingsressurser, er det laget en standard kalt CLDC eller Connected Limited Device Configuration. CLDC omfatter en kompakt "virtuell maskin" - kode som tolker Java-kode til maskinkode - kalt KVM. Navnet spiller på at minnebehovet telles i "K" - altså kilobytes (kB). KVM nøyer seg med 160 kB.

MIDP er en rekke programmeringsgrensesnitt mot CLDC og KVM. Denne plansjen viser profilens plass i forhold til CLDC og terminalens underliggende operativsystemet, og i forhold til applikasjonene som MIDP betjener.


MIDP er den første, men vil ikke bli den eneste standardiserte profilen mot CLDC og KVM. MIDP retter seg utelukkende mot trådløse batteridrevne apparater med spesielle begrensninger som lav båndbredde, svake prosessorer og små skjermer, altså tilsvarende dagens GSM-telefoner. Apparater med større båndbredde, sterkere prosessorer og større skjermer vil kreve andre profiler mot CLDC og KVM. Programmeringsgrensesnitt referert til som JavaPhone, gjelder kraftigere apparater enn dem MIDP er beregnet på.

Ekspertgruppen som har laget MIDP, sier den er uegnet for Palm og tilsvarende maskiner, fordi profilen ikke drar nytte av iboende egenskaper til slike apparater, blant dem grafisk brukergrensesnitt og databasehåndtering. Sun arbeider med flere selskaper for å utvikle programmeringsgrensesnitt med tanke på en standard profil for slike apparater.

Sun antar at MIDP-produkter vil være kommersielt tilgjengelig i løpet av året. Det har vært et uttalt mål å nå julesesongen med tiltrekkende apparater og tjenester.

Les mer om Java og konkurrerende teknologi:
IBM og Microsoft sammen om å utvide XML og SOAP
IBM fastholder engasjementet for Java
C# viser Microsoft i ny rolle som brobygger
Microsoft lanserer Java-konkurrent
Java integreres i MacOS X
Åpner for Java på mobiltelefon

Til toppen