– Warg er politisk fange

Kjendishacker Jacob Appelbaum mener den dømte Pirate Bay-gründeren må settes fri.

– Warg er politisk fange
Etter å ha vitnet til fordel for Gottfrid Svartholm Warg, forteller Jacob Appelbaum at han hadde en fin følelse av å ha satt sikkerhetspolitiet (Säpo) på plass. Bilde: Getty Images/Getty Images/All Over Press

Rettsforhandlingene i ankesaken mot Pirate Bay-gründer Gottfrid Svartholm Warg for bedrageri og datainnbrudd mot Nordea og Logica ble avsluttet denne uken. Dommen i Nacka tingsrätt i juni lød på to års fengsel for Warg. Både Warg og påtalemyndigheten anket.

Det eneste svenske mediet som har referert fra ankesaken er Computer Sweden. De skriver at den i hovedsak var en reprise av det som ble sagt i tingrätten, bortsett fra at forsvaret stilte med nye vitner.

Det viktigste nye vitnet var Jacob Appelbaum, alias «ioerror», kjent uavhengig IT-sikkerhetsekspert og hacker. Appelbaum er kjernemedlem av prosjektet bak anonymitetstjenesten Tor, og er også tilknyttet hackerkollektivet Cult of the Dead Cow. Han har vært ansatt i pornoselskapet Kink.com.

Ifølge Computer Sweden og Appelbaums Twitter-ytringervitnet Appelbaum om politiets etterforskning av pc-en som Warg disponerte i det tidsrommet datainnbruddene mot Nordea og Logica ble begått.

Warg bestrider ikke at datainnbruddene ble begått. Han bestrider heller ikke at hans pc ble brukt til å begå datainnbruddene. Men han står fast ved at det ikke var ham som begikk datainnbruddene. Han mener de skyldige må være en eller flere av hans venner i hackerkollektivet The Lattice Team, som har fjernstyrt maskinen hans.

Politiet mener deres etterforskning taler mot det Warg sier. De bestrider ikke at den aktuelle pc-en teoretisk sett kunne fjernstyres, men de mener at undersøkelsene de har gjort beviser at det ikke kunne ha skjedde med noen av de fjernstyringsverktøyene som Warg har nevnt i politiavhør.

På Twitter og i retten hudflettet Appelbaum politiets etterforskning av Wargs pc.

I retten sa han at brannmurinnstillingene gjorde maskinen i praksis vidåpen, og han påviste at tolv linjer Python-kode var nok til å ta kontroll over pc-en. Hadde en av hans studenter levert noe liknende, ville det blitt strykkarakter. Han anførte også at det er uhyre lett å dekke over spor etter en fjernstyring: Oppskrifter for slikt finnes på åpne blogger.

På Twitter forteller Appelbaum både om vitnemålet og om politiavhøret – ved sikkerhetspolitiet Säpo – han måtte gjennom i forkant:

– Den svenske anklageren ser ikke ut til å disponere eller forstå pålitelig teknisk ekspertise. Derfor er det klart at Anakata er en politisk fange.

Anakata er hackeraliaset til Warg.

– Säpo-rapporten om Anakatas er ikke et pålitelig juridisk instrument.

– Da en av forfatterne av Säpos etterforskningsrapport forklarte seg som vitne i retten, innrømmet han de manglene som jeg framhevet.

– Säpo-agenten innrømmet at det var en annen forfatter av etterforskningsrapporten, og at denne har verken underskrevet dokumentet eller tilkjennegitt sitt bidrag.

– Säpo-agenten sa tidligere at det ikke var noe tegn til fjernstyring. Nå sier han at de ikke sjekket alle filene i systemet.

– Säpo-agenten kunne ikke svare på spørsmål om «sin» rapport, og kunne ikke utelukke muligheten for fjernstyring av Anakatas maskin.

– Säpo-agenten innrømmet at han ikke er en virkelig Windows-ekspert. Dette er bare én av flere selvmotsigelser i «hans» eneveldsrapport.

– Jeg har avdekket et antall punkter i Säpo-rapporten som direkte motsier det rapporten kommer fram til. Mangel på tilgang til opprinnelig bevismateriale er alvorlig.

– Det er klart at den beslaglagte pc-en som Säpo omtaler er en slags labmaskin med åpen tilgang og muligheter for fjernstyring.

Appelbaum forteller at blant dem som avhørte ham i forkant av vitnemålet, var Säpo-agenten som påberopte seg forfatterskapet til etterforskningsrapporten om Wargs pc:

– Avhøret var gjenstand for lydopptak. Opptakene vil bli offentliggjort, med deres avskrift (helt feil) og min (korrekt).

Twitter-meldinger fra Kristina Svartholm utdyper påstanden om feil avskrift fra politiets side, blant annet at «remote control» er muntlig oversatt til «fjärrstyring», men gjengitt som «särskrivning» i avskriften.

Appelbaum ser fram til at også lydopptakene av hans og Säpo-agentens vitnemål gjøres offentlig tilgjengelig. Så skriver han:

– Det står klart for meg at Anakata er en politisk fange. Anklageren, politiet og Säpo forstår ikke detaljene i etterforskningen.

– Jeg håper retten gjennomfører fornuftige tiltak slik at sannheten kommer fram og Anakata settes fri.

Til slutt innrømmer Appelbaum at han koste seg som vitne:

– Få belønninger er bedre enn rettferdighetsfølelsen når man konfronterer og diskrediterer det hemmelige politiet for åpen rett.

Les mer om: