Warp 4: Den siste OS/2?

Sent i september introduserer IBM formelt den neste versjonen av OS/2 Warp. Introduksjonen innebærer også et skifte i strategi for OS/2-pusherne i selskapet.

Sent i september introduserer IBM formelt den neste versjonen av OS/2 Warp. Introduksjonen innebærer også et skifte i strategi for OS/2-pusherne i selskapet.

Warp versjon 4.0, med kodenavnet Merlin, vil inneholde en CD-sampler med så mange som 80 nedskalerte OS/2 applikasjoner, inkludert selskapets Star Office, Lotus 32-bits versjon av WordPro, og en PIM (personal information manager) fra Sun Dial Systems, ifølge Infoworld.

Like etter introduksjonen vil OS/2 leveres med en versjon av Netscapes Navigator som jobber tett inntil operativsystemet. En versjon av Navigator som utnytter OS/2s fulle potensial ventes i løpet av få måneder.

Introduksjonen markerer samtidig en nedtoning av OS/2s betydning i IBMs strategi, rapporterer Infoworld. OS/2 vil bli kjørt frem mer som en nøkkelkomponent i en rekke integrerte løsninger, som internett, og promotere OS/2s enkle integrasjon med stormaskinbaserte løsninger fra IBM. Strategien fjerner OS/2 fra den utsatte posisjonen som hovedmotstanderen i en krig mot Microsoft, og legger tyngdepunktet mot at OS/2 skal være sentralt i nettverkssentrerte løsninger.

Til toppen