Washington: Konferanse om barn på Internett

Onsdag ble en tre dager lang konferanse av Internett-tilbydere og andre aktører om barn og Internett avsluttet. Hensikten er å finne ut hvordan barn kan vernes uten offentlige sensurordninger.

Onsdag ble en tre dager lang konferanse av Internett-tilbydere og andre aktører om barn og Internett avsluttet. Hensikten er å finne ut hvordan barn kan vernes uten offentlige sensurordninger.

Konferansen bærer navnet Internet Online Summit for Kids. Tilbydere som AT&T, America Online, Disney Online og Microsoft forpliktet seg til å gi foreldre det de trenger av programvare for å holde uønsket materiale unna sine barn. Det gjenspeiler hele bransjens ønske om å ordne opp selv for å slippe pålagte offentlige sensurordninger.

Verktøyene som ble vist fram, er på ingen måte nye. Men det gjøres et poeng av tiltak for å gjøre foreldre, skoler og bibliotek oppmerksomme på dem, og på hvordan de kan brukes.

Jake Winebaum fra Disney Online traff nok sitt amerikanske publikum i hjertet da han utbasunerte behovet for å gjøre Internett til et "familievennlig" sted. Konferansen har ingen brodd mot den stadig mer vitenskapelig anlagte kommersialiseringen av Internettet, ofte rettet bevisst mot barn og ungdom.

America Online nyttet anledningen til å kunngjøre nye kategorier beregnet på å verne aldersgruppen fra 13 til 15 år.

Den republikanske senatoren Dan Coats fra Indiana, mannen bak lovutkastet kjent som Communications Decency Act (CDA) som ble avvist av USAs høyesterett i juni, fremmet i november et nytt lovforslag som vil kreve at alle kommersielle nettsteder med barnefiendtlig materiale må sørge for å blokkere tilgang fra alle mindreårige. (CDA rettet dette kravet til alle nettsteder, og ble felt av blant annet et ramaskrik fra frivillige organisasjoner som fryktet at loven kunne brukes til å hindre dem fra å bruke Internett-baserte tiltak rettet mot prostituerte, AIDS-ofre osv.)

President Bill Clinton har varslet bransjen at dersom man ikke organiserer et frivillig og effektivt vern, vil han medvirke til lovgivning som påbyr det.

Konferansen angripes på den ene siden av grupper som krever et lovfestet vern av barn mot sex og porno uavhengig av hva bransjen måtte mene eller gjøre, på den andre av grupper som avviser enhver form for inngrep i friheten til å ytre seg på Internettet.

Visepresident Al Gore talte til konferansen tirsdag, og kunngjorde flere offentlige tiltak for å skolere foreldre i hva slags farer som lurer på Internettet, blant en egen brosjyre og en telefonlinje der foreldre kan melde fra om ulovlig eller mistenkelig virksomhet på nettet. Gore sa at overfor barnepornografi, vil ikke regjeringen vise noen form for nåde.

Bransjen svarte med å love et nært samarbeid med myndighetene for å avsløre og melde barnepornografer og andre som nytter Internettet til å skade mindreårige. Justisminister Janet Reno stilte seg svært positiv til dette, og la til at hun ville organisere et samarbeid mellom sentrale og lokale myndigheter om tiltak for å effektivisere dette arbeidet. Hun lovet å ta opp kriminell bruk av Internett på et møte mellom justisministre fra USA, Storbritannia, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Russland.

14 prosent av amerikanske barn har tilgang til nettet. Regjeringen går inn for et ærgjerrig program som skal utstyre både skoler og bibliotek med utstyr, slik at denne andelen kan økes betraktelig.

Til toppen