Wassmann avdramatiserer lederavgang

CEO i TTI, Ernest Wassmann, sier til digi.no at avgangen til Michael Spencer som europasjef i TTI, ikke skyldes annet enn omstruktureringer i organisasjonen.

CEO i TTI, Ernest Wassmann, sier til digi.no at avgangen til Michael Spencer som europasjef i TTI, ikke skyldes annet enn omstruktureringer i organisasjonen.

I en børsmelding fra TTI heter det at en sentral person i selskapets ledelse, Michael Spencer, har fratrått alle sine verv med umiddelbar virkning.

Meldingen omtaler Spencers avgang som om han har blitt "terminated", noe som kan tyde på at det har eksistert en dyp konflikt i ledelsen i selskapet. Dette blir imidlertid på det sterkeste avvist av CEO i TTI, Ernest Wassmann.

- Det er mine advokater som har formulert seg upresist. Jeg sendte meldingen for å informere Oslo Børs. Jeg visste ikke at den var sendt ut i markedet, sier Wassmann til digi.no. Han forklarer at avgangen ikke har noe med Spencers person å gjøre.

- Det er ikke behov for mer enn én leder i det nye selskapet. Dette er en ren organisatorisk endring, sier Wassmann, som forklarer at Spencer vil få med seg sin avtalefestede etterlønn.

- Det er ikke snakk om årslønninger, snarere månedslønninger, sier Wassmann.

Til toppen