Watchcom ansetter erfaren krimtekniker

Nina Tranø Leth-Olsen kaster uniformen for å lære private hvordan de skal sikre spor etter datakrim.

Den erfarne kriminalteknikeren Nina Tranø Leth-Olsen går fra Politiet til IT-sikkerhetsselskapet Watchcom.
Den erfarne kriminalteknikeren Nina Tranø Leth-Olsen går fra Politiet til IT-sikkerhetsselskapet Watchcom.

Nina Tranø Leth-Olsen kaster uniformen for å lære private hvordan de skal sikre spor etter datakrim.

IT-sikkerhetsselskapet Watchcom styrken staben med den erfarne kriminalteknikeren Nina Tranø Leth-Olsen, som skifter beite etter 22 år i politiet.

Hun skal bistå og lære selskapets kunder hvordan de kan sikre beviser for datakriminalitet og andre sikkerhetsbrudd, slik at de blir gyldige i en eventuell rettssak.

Kompetansen hun bringer med seg er kjærkommen, mener selskapet, som i en pressemelding understreker at bevissikring ikke bør overlates til ukyndige.

- Vi har ofte kommet til virksomheter der ledelsen har oppdaget at ansatte har søkt på barneporno eller drevet annen form for kriminell datavirksomhet, men i de fleste tilfellene er bevisene allerede blitt rotet til slik at de ikke holder i retten, sier Watchcom-sjef Fred Habberstad, og forsetter:

– Bevisene må sikres på rettssikker måte, før de analyseres. Er ikke dette gjort riktig, kan de være verdiløse i en rettssak.

Også analyser kan ifølge Watchcom gå dukken hvis ikke bevisene er sikret på riktig måte, fordi dataene kan være utsatt for manipulasjon.

- Har en ansatt søkt på porno og blitt oppdaget, og ledelsen ønsket å bli endelig kvitt vedkommende, kunne de i prinsippet lagt til en barneporno-URL i loggen hans. I det minste kunne den ansatte påstått det, hevder selskapet.

Uten riktig bevissikring ville det være påstand mot påstand, og en god advokat kunne bestride beviskvaliteten.

Her er det også en fordel å forholde seg til en objektiv tredjepart, fremfor å la bedriftens egne ressurser ta seg av sikringen, mener sikkerhetsselskapet, ettersom det gir mindre sjanse for å bli mistenkt for manipulasjon og for analyse som kun taler den ene partens sak.

Den erfarne kriminalteknikeren Nina Tranø Leth-Olsen går fra Politiet til IT-sikkerhetsselskapet Watchcom.
Den erfarne kriminalteknikeren Nina Tranø Leth-Olsen går fra Politiet til IT-sikkerhetsselskapet Watchcom.
Til toppen