Watchcom med ny sikkerhetsversjon

Sikkerhetsselskapet og Symantec-partner Watchcom lanserer sikkerhetsklient for bedre integrering av teknologier.

Sikkerhetsselskapet og Symantec-partner Watchcom lanserer sikkerhetsklient for bedre integrering av teknologier.

Watchcom Security Group presenterer Symantec Client Security 3.0 som integrerer teknologi for antivirus, brannvegg og inntrengningsdetektering i en og samme løsning.

Symantec Client Security 3.0 hevdes å ha bedre hastighet, Real-Time Spyware skanner og bedre administrasjon enn tidligere utgaver. Sikkerhetsklienten er utviklet for selskaper med flere enn 10 ansatte.

Den enkle administrasjonen av integrerte teknologier (antivirus, brannmur og inntregningsdeteksjon) skal sikre en koordinert, proaktiv respons for å maksimalisere skadebegrensning, gjenoppretting og avansert administrasjon av klient-policyer.

Til toppen