Web-annonser: Norden øker raskest

På Milia-konferansen i Cannes har Jupiter Communications lagt fram tall som tyder på at markedet for web-annonser i Skandinavia vil vokse til 290 millioner NOK i år 2000.

På Milia-konferansen i Cannes har Jupiter Communications lagt fram tall som tyder på at markedet for web-annonser i Skandinavia vil vokse til 290 millioner NOK i år 2000.

Dette er, mildt sagt, en betydelig økning fra fjorårets tall på rundt 975.000 kroner. Skandinavia er blant de områdene Gene DeRose, president i Jupiter, karakteriserer som "mest lovende".

Tallene fra Jupiter viser at Skandinavias andel av det europeiske markedet for annonser på internett vil øke fra 4,3 prosent i 1996 til 11,3 prosent i 2000. Mens den gjennomsnittlige årsveksten i Europa er 226 prosent (!), er den i Skandinavia hele 315 prosent, mer enn en firedobling hvert år. Det mer etablerte amerikanske markedet har en gjennomsnittlig årsvekst fra 1996 til 2000 på 96 prosent, det vil si at det nesten dobler seg hvert år.

Jupiter har ikke frigitt detaljene i prognosene for Skandinavia. Men dersom mønsteret likner mer på det europeiske, vil veksten være raskest i 1997 og 1998, der det europeiske markedet øker med en faktor på hhv 3,9 og 4,4. Fra 1999 til 2000 vil den europeiske vekstraten være "nede" i 120 prosent, altså noe mer enn en fordobling (mer eksakt: en vekstfaktor på 2,2).

Veksten utenom USA vil ikke si at det amerikanske markedet mister sin dominans. Den ikke-amerikanske andelen av verdensmarkedet øker fra 1,5 prosent i 1997 til 12 prosent i 2000. Det amerikanske markedet er 80 ganger så stort som det europeiske i 1997, og "bare" 13 ganger så stort som det europeiske i 2000.

Her er noen av de mer interessante tallene:

USA resten av verden hvorav Europa hvorav Asia/Stillehavet hvorav Skandinavia
web-annonser 1996 (USD) 341 878 000 6 113 000 3 467 000 2 593 000 148 000
web-annonser 2000 (USD) 5 041 647 000 703 614 000 389 540 000 300 280 000 44 066 000
gjennomsnittlig årlig vekst i prosent, 1996 til 2000 96 228 226 228 315
Til toppen