Web-baserte kurs og kursadministrasjon

M2S har mange års erfaring med databasert opplæring. Nå lanseres tredjegenerasjons "Wit" der både kurs og kursadministrasjon leveres over web.

Tredje generasjons opplæringsprogrammer, som M2S lanserte 11. mai, lar kunden ordne både kurs og kursadministrasjon over web.

- Hittil er kursene distribuert på CD-ROM eller installert på kundens egne tjenere, forklarer daglig leder Ole Martin Dahle i M2S Norge. - Web-basert distribusjon supplerer disse metodene. Det er ikke snakk om å kutte ut CD-ROM eller installasjoner i lokalnett eller Intranett. Fordelen med web-basert distribusjon er at det fritar oss og kunden for utgifter til installasjon, drift og vedlikehold, siden alt kjøres ut fra våre egne servere.

Web-basert opplæring betyr ikke bare at eleven kjører kurs i eget tempo gjennom nettleser. Det betyr at også kursadministrasjon er tilgjengelig gjennom web. M2S legger også opp til en integrasjon mot kundenes systemer for kunnskapsforvaltning, blant andre Lotus Learning Space.

- Vi har definert tre ulike roller innen web-basert opplæring. I tillegg til eleven, har vi tjenester rettet mot opplæringsansvarlig ("training manager") og mot våre forhandlere ("account manager"), forklarer salgssjef Bjørn Moen.

Integrasjon mot systemer for kunnskapsforvaltning betyr at opplæringsansvarlige kan fordele og kontrollere pågående opplæring gjennom M2S-kurs gjennom en ordning som samtidig gir oversikt over medarbeidernes kompetanse. M2S-pakken brukes til å fordele og kjøpe inn kurs, eller bestemte moduler innen bestemte pakker.

- Opplæringsprogrammene er modulært bygget, slik at man kan oppnå en viss grad av skreddersøm ved å plukke ut bare de modulene den enkelte medarbeideren trenger, sier Moen. - Det betyr at en elev kan hoppe over innledende leksjoner og starte opplæringen med utgangspunkt i sitt faktiske kompetansenivå. Det betyr også at ulike kategorier personell kan få vektlagt sine behov, og slippe kunnskap de ikke kan anvende i sitt arbeid.

Kursene innledes gjerne med en test av elevens kunnskaper i det aktuelle emnet. Progresjonen synliggjøres for både elev og opplæringsansvarlig. Når et emne er sluttført, kjøres en ny test med tanke på å sertifisere det nye kompetansenivået.

Som eksempel på prisnivå viser Moen til at et kurs i Excel, tilsvarende tre hele dagers klasseundervisning, kommer på 850 kroner per elev.

Til toppen