Web-distribusjon av programvare er inn

På en kongress for verdens største programvareleverandører er det ivrig diskusjon rundt spådommer om at web-distribusjon kan stå for opptil halvparten av all omsetning av programvare innen år 2000.

På en kongress for verdens største programvareleverandører er det ivrig diskusjon rundt spådommer om at web-distribusjon kan stå for opptil halvparten av all omsetning av programvare innen år 2000.

Kongressen bærer det offisielle navnet Spring Symposium og avholdes i disse dager i San Diego i California av Software Publishers Association (SPA) som samler alle de store internasjonale programvareleverandørene. SPA har gjort seg særlig bemerket i kampen mot piratkopiering av programvare.

Web-distribusjon av programvare har fått den gammeldagse forkortelsen ESD (electronic software distribution). Distribusjonsmetoden er noe mer enn bare å gjøre programvare tilgjengelig på internettet eller på en elektronisk oppslagstavle. SPA tenker seg en løsning der programvare "pakkes inn" før det sendes ut, slik at det ikke når fram til andre enn den betalende mottakeren, og at denne er garantert å få en hele pakke hver gang han mottar noe.

Man ser derfor for seg at det opprettes egne programvarebutikker på internett, med et omfattende tilbud av elektronisk pakket programvare. Som mellomledd mellom utvikler og butikk vil det komme selskaper som sørger for en sikker og pålitelig elektronisk innpakking, og som kanskje også tar seg av bokholderi på vegne av utvikleren.

Siden ESD ikke omfatter salg av fysisk tellbare objekter, er det svært viktig for hele forretningsområde å utvikle metoder der man får en sikker oversikt over salgsvolumet. Ikke minst myndighetene er opptatt av at ESD retter seg etter gjeldende regler for merverdi- og andre avgifter.

I dag er ikke ESD noe stort forretningsområde. Men mange markedsanalytikere er kommet fram til at det vil vokse enormt de nærmeste årene. Noen tallfester det til opptil 4,6 milliarder USD i år 2000, andre tror at andelen programvare solgt gjennom ESD i år 2000 kan komme opp i 50 prosent.

Til toppen