Web for de døve og de blinde

World Wide Web Consortium (W3C) har foreslått retningslinjer som skal gjøre det enklere for døve og blinde å dra nytte av Internett.

World Wide Web Consortium (W3C) har foreslått retningslinjer som skal gjøre det enklere for døve og blinde å dra nytte av Internett.

Organisasjonen har kunngjort sine "Web Content Accessibility Guidelines 1.0", et resultat av arbeidet innen WAI (Web Accessibility Initiative). Det dreier seg om 14 prinsipper som til sammen skal sikre at folk med nedsatt eller fraværende syn eller hørsel skal kunne hente informasjon fra nettsteder med et minimum av problemer.

Retningslinjene er tilgjengelig fra W3Cs nettsted. Til hver retningslinje hører en sjekkliste. Punktene fra disse sjekklistene er også utgitt i en egen prioritert liste, slik at du kan sjekke et bestemt nettsted og planlegge hvilke endringer som må gjøres for at nettstedet raskest mulig kan gjøres tilgjengelig for alle.

Øverst på denne lista er en anbefaling om at alle grafiske elementer assosieres til et tekstelement som formidler den samme informasjonen. Tilsvarende skal alle lydelementer assosieres til tekst.

W3C peker på at retningslinjene ikke bare har til hensikt å etterkomme behovene til Internett-streifere med en handikapp, men også legger forholdene til rette for at brukere med eldre nettlesere, eller med Internett-tilgang gjennom enklere apparater som mobiltelefoner eller annet bærbart utstyr. Anbefalingene fra W3C inneholder også informasjon om hvordan dette kan gjøres uten at det går på bekostning av framskredne og framtidige utvidelser av ulike standarder.

Til toppen