- Web gir mer fleksibel kundebehandling.

John Woodget, Intels tekniske sjef i Europa, kom under tirsdagens Intel-konferanse i Oslo med sterke anbefalinger om e-handel og nettverksbruk.

John Woodget, Intels tekniske sjef i Europa, kom under tirsdagens Intel-konferanse i Oslo med sterke anbefalinger om e-handel og nettverksbruk.

- En stor bedrift vil kunne gi bedre service til sine kunder gjennom Internett, sier Woodget.

- Bedriftene kan på nettet enkelt presentere seg og sine produkter. Også små bedrifter har mye å tjene på å ha et nettsted. Er nettstedet velstrukturert, er det ingen som kan se at bedriften egentlig er liten i størrelse.

Woodget mener at elektronisk handel i mange tilfeller kan være helt avgjørende.

- Hvem er det som begynner med dette hvis ikke du eller din bedrift gjør det? Jo, konkurrenten.

Elektronisk handel omfatter ikke nødvendigvis bare direkte salg fra forhandler til kunde. Også nettverkskontakt mellom de forskjellige avdelingene i en bedrift og mellom bedriften og leverandørene, også kjent som henholdsvis intranett og ekstranett, kan komme under dette begrepet. Ifølge Woodget gir bruk av slik kommunikasjon blant annet raskere responser på forespørsler og mindre dødtid. Dette gjør at bedriftene blir mer effektive.

Woodget mener at dagens forretningsliv har en rekke utfordringer som må overvinnes for at bedriften skal være konkurransedyktig.

  • Nasjonal og internasjonal konkurranse. Med elektronisk handel kan man enkelt bestille varer og tjenester fra hvor som helst i verden til konkurransedyktige priser.
  • Information overload. For mye informasjon kan i mange tilfeller være like ille som for lite informasjon. Her må man ta i bruk metoder for å sortere ut hvilken informasjon man har bruk for. Datavarehus er mulig løsning for å presentere informasjon på en strukturert og ryddig måte.
  • Stadig endringer i omgivelsene. Markedet endrer seg, ikke minst på grunn av den økende konkurransen. En konkurranseutsatt bedrift må kunne omstille seg raskt.
  • Nøyaktige leveringstidplaner. Med mer effektiv produksjon og bedre kommunikasjon mellom en bedrift og dens leverandører og kunder vil kunne bidra til at det blir enklere å fastsette leveringstidspunkter.

Utviklingen går i riktig retning, ifølge Woodget. Han viser til en undersøkelse presentert av analysefirmaet Dataquest i juni i år. Undersøkelsen presenterer en beregning av antall PC-er knyttet til et nettverk i årene fra 1995 til år 2000. Mens antall nettverktilknyttede PC-er i 1995 var rundt 60 millioner, antar Dataquest at antallet vil øke til bortimot 300 milliner i år 2000. Dette er en formidabel økning og viser ifølge Woodget at mange har forstått nytten av å knytte datamaskinene sammen.

- En PC uten nettverkstilknytning er som en isolert øy i havet, sier Woodget.

Til toppen