RESULTATERFINANS

Web services - andre generasjons internettbruk

Jeg var forleden uke deltager i en FN-komitè i Genève som arbeider med tilrettelegging av forholdene for ”e-handel”, særlig innenfor offentlig forvaltning. Budskapet var klart. Fremtiden ligger i Web Services og ebXML som etter hvert vil supplere den gamle EDIFACT-standarden for elektronisk informasjonsutveksling. Et annet budskap var like klart: Offentlige myndigheter må være førende for å ta i bruk disse åpne standarder for samhandling mellom etater, og mellom etater og næringslivet.

26. mai 2003 - 09:33

I Sverige og Danmark spesielt, men også i de fleste andre europeiske landene går man nå klart ut med føringer for anvendelse av andre generasjons internettbruk for elektronisk samhandling innen offentlig forvaltning.

Dette har ført til – særlig i Danmark – at privat næringsliv nå tar i bruk denne standarden for å tilpasse seg sin samhandling med offentlig forvaltning. De standardene det er snakk om er de XML-baserte standardene (ebXML) i Web Services i tillegg til den tradisjonelle EDIFACT-standarden.

Det er mange grunner til at en nå offentlig flagger så klart bruk av denne type standarder.

For det første er bruk av standarder med på å øke markedspotensialet for anvendelse av IT. Jo lenger standardiseringen griper opp i IT-systemenes "verdikjeder", desto billigere blir anskaffelse og bruk av IT.

I tillegg øker dette konkurransen mellom IT-leverandører, og fører til mer fokusering på "verdiøkende tjenester" av større verdi for brukeren. Bruk av standarder skal også skape økt trygghet for investeringer i IT.

Verdiskapningen i IT-bransjen har jo for lengst flyttet seg fra maskinvare til programvare (applikasjoner). Men det har bare ført til at maskinvaren har blitt billigere og billigere, mens programvaren har blitt tilsvarende (og vel så det) dyrere. Samtidig har en fått samme grad av innelåsningseffekt av kunder som en hadde tidligere. Men denne gangen er det programvareleverandørene som foretar denne innelåsingen.

Bruk av standarder for data- og informasjonsutveksling mellom IT-systemer (EDIFACT, ebXML) reduserer dette. Det gjør i ennå større grad standarder for fremhenting av grupperte enheter av informasjon fra IT-systemer. Web Services er i så henseende blitt betraktet som innledningen til et teknologiskifte – fra server/klient-orientert konsept i 80-årene via nettsentrisk konsept basert på de jure Internett-standarder, til "kundedrevet IT" basert på overføringsstandarder for informasjonselementer. (Se David Moschellas nylig utkomne bok "Customer-driven IT", Harvard Business School Press, 2003).

Effekten blir at de store IT-applikasjonene på sikt får redusert verdi, og blir erstattet med samspill mellom data- og informasjonselementer i en fri og sømløs integrasjon hentet ned fra "nettet". I tillegg blir utviklingstid og –kostnader vesentlig redusert.

Kanskje det viktigste av alt: IT-bransjen blir enda mer stykket opp i en horisontal verdikjede med sterkere konkurranse på hvert element i kjede. Innelåsingseffekt som vertikalt integrerte IT-leverandører har i dag, for eksempel Microsoft, vil forsvinne.

Hovedproblemet for bedriftene er ikke at informasjonen mangler, men at den er lagret på ulike datasystemer, med ulik tilgangsmulighet, og hvor det i stadig større utstrekning er behov for å hente informasjon fra ulike, selvstendige juridiske enheter. Denne type samhandling blir mer vanlig, samtidig som det kompliserer saksbehandlingen og de relaterte forretningsprosessene.

I årenes løp har man søkt å overkomme dette ved standarder for informasjonsutveksling. EDIFACT ble akseptert som standard av den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO allerede i 1987, og har fått stor utbredelse særlig innenfor internasjonal handelsvirksomhet. Det er ingen grunn til å tro at anvendelsen av denne standarden vil bli noe mindre i årene fremover. Til det har den vist seg nyttig og anvendelig på mange områder.

Men den vil etter hvert bli supplert med den standardiseringen som skjer med andre generasjons standarder for elektronisk handel, nemlig XML, og det standardsett som nå utvikles under betegnelsen ebXML, i et samarbeid mellom FN og OASIS.

ebXML er enklere i bruk, billigere å implementere, omfatter langt flere elementer enn tekst (også bilde og lyd), og er en mer fleksibel mht. å presentere informasjon på. ebXML er fortsatt i støpeskjeen, men viser klart hvor effektivt det er å organisere og implementere forretningslogikk og verdikjeder ved hjelp av Web Services. ebXML passer spesielt for små og mellomstore bedrifter, og i organisasjoner med fragmenterte datasystemer.

Nå er det ikke noe motsetningsforhold mellom disse standardene, fordi de supplerer hverandre. EDIFACT er en etablert standard som egner seg særlig ved store handelstransaksjoner, og som riktig brukt også forbedrer handelsprosessene. Men det er dyrt å implementere og krever omfattende samarbeidsavtaler med de ulike partene i en samhandling.

Web services er en implementeringsteknikk som forener fremhenting og organisering av informasjon fra ulike fagsystemer og datasystemer ved hjelp av fellesforståelse av XML-basert meldingsutveksling (SOAP). Web services fremstår i dag som en fleksibel måte å integrere B2B-systemer på, som kan være spesielt egnet for bedrifter/bransjer som henter data fra ulike kilder for sin saksbehandling.

Web services er ikke noen ny teknologi, men en ny organisering av teknologi. Det nye er at dette kan gjøres uten å være avhengig av det valgte IT-system eller IT-leverandør. Det nye er at brukerne og bedriften ikke låses inn til én programvareleverandør eller én systemplattform. Teknologien glir derfor mer og mer over på brukernes premisser. Informasjonen flyter "sømløst" fra applikasjon til applikasjon, informasjonsflyten går fra å være menneske-sentrert til å bli maskin-sentrert.

Dette er en fordel for bedriftene og brukerne, mens det samtidig er programvarehusenes nye utfordring. Programvarehusene har oftest låst seg til plattformavhengige utviklingssystemer og spesialisert seg på å levere isolerte "turn key"-systemer med sine sterke begrensninger til integrasjon mot andre konkurrerende plattformløsninger.

Dette er dessverre spesielt situasjonen i offentlig sektor hvor det er få og sterke programvarehus som blokkerer mulighetene til effektiv samhandling basert på Web services. Ved å bruke Web services vil det offentlige kunne spare store kostnader for sin samhandlingsfunksjoner internt, og i grensesnittet til privat næringsliv (offentlig innrapportering som eksempel).

Derfor er det så viktig at offentlige myndigheter – også her i landet - flagger sin interesse og fokus på ebXML og Web Service i offentlige IT-prosjekter.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonse
Innovasjon Norge
På trappene til internasjonal suksess
På trappene til internasjonal suksess

    Les også:

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.